Công văn 3717/VPCP-KGVX

Công văn 3717/VPCP-KGVX xin áp dụng hình thức chỉ định thầu EPC gói thầu xây dựng hệ thống chiếu sáng trang trí nghệ thuật tại một số dải núi ven bờ Vịnh Hạ Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3717/VPCP-KGVX áp dụng hình thức chỉ định thầu EPC


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3717/VPCP-KGVX
V/v xin áp dụng hình thức chỉ định thầu EPC gói thầu xây dựng hệ thống chiếu sáng trang trí nghệ thuật tại một số dải núi ven bờ Vịnh Hạ Long.

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (công văn số 1631/UBND-XD2 ngày 28 tháng 4 năm 2010 và công văn số 787/UBND-XD2 ngày 4 tháng 3 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1733/BKH-QLĐT ngày 18 tháng 3 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 4005/BTC-ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2010) và Bộ Xây dựng (công văn số 485/BXD-HĐXD ngày 25 tháng 3 năm 2010) về việc xin phép áp dụng hình thức chỉ định thầu EPC gói thầu xây dựng hệ thống chiếu sáng trang trí nghệ thuật tại một số dải núi ven bờ Vịnh Hạ Long, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện dự án; trong quá trình thẩm định và thực hiện dự án cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các nội dung chuyên môn, theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa.

Về phương thức đấu thầu: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh căn cứ các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ để quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng chỉ định thầu, bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5), DVT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3717/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3717/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2010
Ngày hiệu lực02/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3717/VPCP-KGVX áp dụng hình thức chỉ định thầu EPC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3717/VPCP-KGVX áp dụng hình thức chỉ định thầu EPC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3717/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành02/06/2010
        Ngày hiệu lực02/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3717/VPCP-KGVX áp dụng hình thức chỉ định thầu EPC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3717/VPCP-KGVX áp dụng hình thức chỉ định thầu EPC

           • 02/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực