Công văn 3719/BLĐTBXH-CVL

Công văn số 3719/BLĐTBXH-CVL về việc tiếp thu ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3719/BLĐTBXH-CVL Tiếp thu ý kiến dự thảo NĐ hướng dẫn Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3719/BLĐTBXH-CVL
V/v: Tiếp thu ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Theo yêu cầu của Quý cơ quan tại công văn số 6392/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 9 năm 2008 về việc tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ vào dự thảo Nghị định hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các thành viên Chính phủ (theo ý kiến đa số) và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định (có dự thảo kèm theo).

Ngoài ra, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị bổ sung thêm một số nội dung sau:

- Bổ sung khoản 4 Điều 12 của dự thảo Nghị định về trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức dạy nghề và tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

- Bổ sung Điều 38 quy định về giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 126 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Về Đề án tổ chức cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định tại Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và nội dung dự thảo Nghị định trên (sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ) thì việc tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp thuộc chức năng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Vì vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin dừng việc trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tổ chức cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp.

Đề nghị Quý cơ quan tổng hợp trình Thủ tướng xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP, Cục VL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

Thuộc tính Công văn 3719/BLĐTBXH-CVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3719/BLĐTBXH-CVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2008
Ngày hiệu lực14/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3719/BLĐTBXH-CVL Tiếp thu ý kiến dự thảo NĐ hướng dẫn Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3719/BLĐTBXH-CVL Tiếp thu ý kiến dự thảo NĐ hướng dẫn Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3719/BLĐTBXH-CVL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thanh Hòa
        Ngày ban hành14/10/2008
        Ngày hiệu lực14/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3719/BLĐTBXH-CVL Tiếp thu ý kiến dự thảo NĐ hướng dẫn Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3719/BLĐTBXH-CVL Tiếp thu ý kiến dự thảo NĐ hướng dẫn Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

           • 14/10/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực