Công văn 372/BKHĐT-KTĐN

Nội dung toàn văn Công văn 372/BKHĐT-KTĐN 2023 thực hiện Nghị định 80/2020/NĐ-CP


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 372/BKHĐT-KTĐN
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 6731/BGDĐT-KHTC ngày 22/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (Nghị định 80/2020/NĐ-CP).

Trên cơ sở quy định tại Nghị định 80/2020/NĐ-CP , Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 80/2020/NĐ-CP đã quy định các trường hợp không thuộc phạm vi của Nghị định. Như vậy, đối với các trường hợp không nêu tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 80/2020/NĐ-CP và đáp ứng các yêu cầu tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 80/2020/NĐ-CP sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 80/2020/NĐ-CP .

2. Đối tượng áp dụng:

Định nghĩa về các đối tượng là các pháp nhân áp dụng như sau: (i) Bên tiếp nhận viện trợ được quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 80/2020/NĐ-CP; (ii) Cơ quan chủ quản được quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 80/2020/NĐ-CP; (iii) Chủ khoản viện trợ được quy định Khoản 4 Điều 3 Nghị định 80/2020/NĐ-CP. Đồng thời, Khoản 8 Điều 3 Nghị định 80/2020/NĐ-CP quy định với các khoản viện trợ do các cơ quan, tổ chức được quy định tại khoản này được coi là “viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước”.

Về xác định đối tượng tiếp nhận viện trợ, các khoản viện trợ có đối tượng tiếp nhận là các đơn vị thuộc hoặc trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định tại điểm a Khoản 8 Điều 3 Nghị định 80/2020/NĐ-CP. Đối với các đối tượng không thuộc các điểm a, b, c Khoản 8 Điều 3 Nghị định 80/2020/NĐ-CP thì việc quyết định có thuộc đối tượng tiếp nhận viện trợ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ xác định đối tượng tiếp nhận là văn bản pháp lý quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ chế tổ chức, quy định về việc đảm bảo kinh phí hoạt động của đối tượng tiếp nhận.

Do đó, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đối chiếu với từng trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể để xác định đối tượng áp dụng có thuộc Nghị định 80/2020/NĐ-CP hay không.

3. Thẩm quyền phê duyệt:

Theo thông tin do Quý Bộ cung cấp, trường hợp các cơ sở giáo dục tư thục khi tiếp nhận viện trợ thì Cơ quan chủ quản là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục tư thục được cấp phép thành lập.

4. Về hồ sơ hợp lệ nêu tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP là hồ sơ có thành phần đáp ng các yêu cu nêu tại Điều 8 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP.

Do đó, đề nghị quý Bộ căn cứ quy định nêu trên để rà soát tính hợp lệ của hồ sơ các khoản viện trợ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo ý kiến để Bộ Giáo dục và Đào tạo được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTĐN.HH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Phương

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 372/BKHĐT-KTĐN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu372/BKHĐT-KTĐN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(18/01/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 372/BKHĐT-KTĐN

Lược đồ Công văn 372/BKHĐT-KTĐN 2023 thực hiện Nghị định 80/2020/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 372/BKHĐT-KTĐN 2023 thực hiện Nghị định 80/2020/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu372/BKHĐT-KTĐN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýTrần Quốc Phương
        Ngày ban hành16/01/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (18/01/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 372/BKHĐT-KTĐN 2023 thực hiện Nghị định 80/2020/NĐ-CP

              Lịch sử hiệu lực Công văn 372/BKHĐT-KTĐN 2023 thực hiện Nghị định 80/2020/NĐ-CP

              • 16/01/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực