Công văn 3724/TCT-CS

Công văn 3724/TCT-CS năm 2018 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3724/TCT-CS 2018 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3724/TCT-CS
V/v: giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1354/UBND ngày 02/07/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc về hướng dẫn hạch toán số thu lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 và Khoản 6 Điều 31 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định:

“Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Lập dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp mình theo các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 của Luật này; dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp.

6. Phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn.”

- Tại điểm b Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

"Điều 6. Khai, thu, nộp lệ phí trước bạ

3. Nơi nộp hồ khai lệ phí trước bạ

b) Đối với tài sản khác: Hồ khai lệ phí trước bạ nộp tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (Chi cục Thuế địa phương là Chi cục Thuế nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với chủ tài sản là hộ gia đình, cá nhân; nơi đóng trụ sở cơ quan, tổ chức đối với chủ tài sản là tổ chức).

Đối với hồ khai thuế điện tử thì hồ được nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế."

Theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 301/2016/TT-BTC, hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và hướng dẫn cụ thể hơn "Chi cục Thuế địa phương là Chi cục Thuế nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với chủ tài sản là hộ gia đình, cá nhân; nơi đóng trụ sở cơ quan, tổ chức đối với chủ tài sản là tổ chức.

Đối với hồ sơ khai thuế điện tử thì hồ sơ được nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Quy định tại Thông tư nhằm cụ thể hóa rõ địa điểm kê khai thu nộp và thuận lợi cho phân cấp ngân sách địa phương. Tuy nhiên, quy định nêu trên chưa thuận lợi cho người nộp thuế có đăng ký hộ khẩu thường trú một nơi nhưng cơ quan đăng ký xe (cơ quan công an) thực hiện đăng ký theo khu vực. Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc nêu trên và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi nội dung này phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Về điều tiết ngân sách địa phương, đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng để có phương án giải quyết cụ thể theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 6 Điều 31 Luật Ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, KK&KTT-TCT;
- Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3724/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3724/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2018
Ngày hiệu lực01/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3724/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3724/TCT-CS 2018 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3724/TCT-CS 2018 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3724/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýHoàng Thị Hà Giang
        Ngày ban hành01/10/2018
        Ngày hiệu lực01/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3724/TCT-CS 2018 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3724/TCT-CS 2018 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

           • 01/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực