Công văn 3726/TCHQ-CCHĐH

Công văn 3726/TCHQ-CCHĐH năm 2013 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chỗ do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3726/TCHQ-CCHĐH thủ tục hải quan điện tử hàng xuất nhập khẩu tại chỗ


TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3726/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc thực hiện thủ tục HQĐT đối với hàng hóa XK, NK tại chỗ

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Phúc đáp công văn số 1472/HQBD-TTDL ngày 23/4/2013 của Cục Hải quan Bình Dương về việc vướng mắc liên quan tới thời hạn khai báo đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ khi thực hiện Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, Ban Cải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 47 Thông tư 196/2012/TT-BTC, Tổng cục Hải quan xử lý theo hướng áp dụng quản lý rủi ro đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ để tránh trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo đúng quy định trên gây khó khăn trong công tác giám sát, quản lý.

Ban Cải cách hiện đại hóa thông báo cho Cục Hải quan Bình Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để biết);
- Ban QLRR (để phối hợp);
- Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3726/TCHQ-CCHĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3726/TCHQ-CCHĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2013
Ngày hiệu lực04/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3726/TCHQ-CCHĐH thủ tục hải quan điện tử hàng xuất nhập khẩu tại chỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3726/TCHQ-CCHĐH thủ tục hải quan điện tử hàng xuất nhập khẩu tại chỗ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3726/TCHQ-CCHĐH
        Cơ quan ban hànhBan Cải cách Hiện đại hóa
        Người kýTrần Quốc Định
        Ngày ban hành04/07/2013
        Ngày hiệu lực04/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3726/TCHQ-CCHĐH thủ tục hải quan điện tử hàng xuất nhập khẩu tại chỗ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3726/TCHQ-CCHĐH thủ tục hải quan điện tử hàng xuất nhập khẩu tại chỗ

            • 04/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực