Công văn 3729/BTP-VP

Công văn 3729/BTP-VP về đề xuất sự kiện nổi bật năm 2021 của Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3729/BTP-VP 2021 đề xuất sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3729/BTP-VP
V/v đề xuất sự kiện nổi bật năm 2021 của Ngành Tư pháp

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Điều 8 Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2196/QĐ-BTP ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp đề nghị:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp đề xuất sự kiện nổi bật năm 2021 của Ngành Tư pháp (theo Phiếu đề xuất gửi kèm).

2. Mỗi cơ quan, đơn vị đề xuất không quá 05 sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp; nội dung đề xuất đối với từng sự kiện nổi bật được trình bày không quá 300 từ.

Đề xuất của cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Tư pháp (Văn phòng Bộ) qua Hệ thống Văn bản và điều hành, đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ hộp thư: truyenthongbtp@moj.gov.vn trước ngày 15/11/2021 (thứ Hai). Đối với các sự kiện diễn ra sau ngày 15/11, các cơ quan, đơn vị kịp thời cập nhật và gửi đề xuất về Văn phòng Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Hội đồng bình xét.

Trân trọng cảm ơn./.

(Thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Đinh Hoàng Yến - Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ, số điện thoại 024.62739328 - 03.8284.0000).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thành viên Hội đồng bình xét sự kiện nổi bật hằng năm của Ngành Tư pháp (để biết);
- Lưu: VT, VP (TT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

Tên đơn vị đề xuất

PHIẾU ĐỀ XUẤT
SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2021 CỦA NGÀNH TƯ PHÁP

(Kèm theo Công văn số 3729/BTP-VP ngày 15/10/2021 của Bộ Tư pháp)

STT

(Xếp theo thứ tự ưu tiên về mức độ quan trọng, tối đa không quá 05 sự kiện)

Tên sự kiện

(Bắt buộc)

Nội dung của sự kiện

(Bắt buộc và không quá 300 từ)

Đánh giá việc đạt được các tiêu chí bình xét

(Theo Điều 3 Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp)

Nội dung khác

(Nếu cần thiết)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

…. , ngày…. tháng…. năm 2021
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3729/BTP-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3729/BTP-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2021
Ngày hiệu lực15/10/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(19/10/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3729/BTP-VP

Lược đồ Công văn 3729/BTP-VP 2021 đề xuất sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3729/BTP-VP 2021 đề xuất sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3729/BTP-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thanh Tịnh
        Ngày ban hành15/10/2021
        Ngày hiệu lực15/10/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (19/10/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3729/BTP-VP 2021 đề xuất sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3729/BTP-VP 2021 đề xuất sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp

              • 15/10/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/10/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực