Công văn 3729/TCT-PCCS

Công văn số 3729/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị được tính khấu hao công trình nhà ở, trang thiết bị đi kèm và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quá 3 tháng

Nội dung toàn văn Công văn 3729/TCT-PCCS đề nghị được tính khấu hao công trình nhà ở, trang thiết bị đi kèm và khấu trừ thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3729/TCT-PCCS
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thịnh Vượng
Xã Đức Hòa Thượng, Đức Hòa , Long An

 

Trả lời công văn số 27/CV ngày 27/06/2006 của Công ty TNHH Thịnh Vượng đề nghị được tính khấu hao công trình nhà ở, trang thiết bị đi kèm và khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào quá 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Chi phí khấu hao đối với nhà ở cho nhân viên:

Tại Điểm 2, Điều 9, Mục III, Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh không phải trích khấu hao như sau "Tài sản cố định phục vụ các hoạt động phúc lợi trong doanh nghiệp như nhà trẻ, câu lạc bộ, nhà truyền thống, nhà ăn,… được đầu tư bằng quỹ phúc lợi"

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

- Trường hợp Công ty đầu tư từ nguồn vốn kinh doanh để xây dựng nhà ở cung cấp miễn phí cho nhân viên thì chi phí khấu hao nhà ở cho người lao động theo hợp đồng lao động được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khoản chi phí khấu hao về nhà ở miễn phí cho người lao động theo hợp đồng lao động được tính vào thu nhập của người lao động để tính thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp Công ty đầu tư từ nguồn vốn kinh doanh để xây nhà cung cấp cho nhân viên nhưng có thu tiền thuê nhà thì Công ty phải tính thuế và kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với Khoản doanh thu này. Công ty được tính Khoản chi phí khấu hao nhà nêu trên vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2/ Khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho việc xây dựng nhà ở cho nhân viên

Tại Điểm 1.2.c, Mục III, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: "Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT".

Trường hợp Công ty xây nhà ở cho nhân viên không thu tiền thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho việc xây nhà ở cho nhân viên không được khấu trừ theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

3/ Về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào quá 3 tháng:

Ngày 10/01/2006 Bộ Tài chính đã có công văn số 340/BTC-TCT hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn quá 3 tháng, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục thuế tỉnh Long An và có văn bản báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để được xem xét, xử lý cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3729/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3729/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2006
Ngày hiệu lực05/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3729/TCT-PCCS đề nghị được tính khấu hao công trình nhà ở, trang thiết bị đi kèm và khấu trừ thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3729/TCT-PCCS đề nghị được tính khấu hao công trình nhà ở, trang thiết bị đi kèm và khấu trừ thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3729/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành05/10/2006
        Ngày hiệu lực05/10/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3729/TCT-PCCS đề nghị được tính khấu hao công trình nhà ở, trang thiết bị đi kèm và khấu trừ thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3729/TCT-PCCS đề nghị được tính khấu hao công trình nhà ở, trang thiết bị đi kèm và khấu trừ thuế giá trị gia tăng

           • 05/10/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực