Công văn 3732/TCHQ-CNTT

Công văn 3732/TCHQ-CNTT năm 2018 về triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3732/TCHQ-CNTT 2018 triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3732/TCHQ-CNTT
V/v triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, TP. HChí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An.

Thực hiện kế hoạch triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng thủy nội địa theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi hoàn thành xây dựng, nâng cấp hệ thống để đáp ứng triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển phù hợp với quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức 03 lớp tập huấn tại Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nng cho doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan thực hiện các thủ tục đối với tàu thuyền tại cảng biển, cảng thủy nội địa qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Trên cơ sở thống nhất kế hoạch triển khai giữa các giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, Tổng cục Hải quan thông báo việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển tới các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:

1. Thời điểm triển khai: Từ 9h00 ngày 01/7/2018

2. Phạm vi và đa điểm triển khai: Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nng, TP. HChí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị (đối với các địa điểm khác Tổng cục Hải quan sẽ có thông báo sau).

Toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu, giao nhận sẽ thực hiện khai báo các thủ tục liên quan đến tàu thuyền (Danh sách các thủ tục triển khai mở rộng theo phụ lục đính kèm), bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (emanifest) thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị

- Thông báo kế hoạch nêu trên tới các hãng tàu, đại lý hãng tàu về kế hoạch triển khai nêu trên. Yêu cầu các hãng tàu, đại lý hãng tàu đăng ký/cập nhật tài khoản, chuẩn bị chữ ký số để khai báo thông tin đến Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn (doanh nghiệp tải hướng dẫn đăng ký tài khoản, đăng ký chữ ký số và hướng dẫn sử dụng hệ thống trên Cổng thông tin một cửa quốc gia).

- Thông báo cho các đơn vị hải quan liên quan do Cục phụ trách về kế hoạch triển khai nêu trên thực hiện tiếp nhận thông tin khai báo thủ tục cho tàu thuyền qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (cán bộ hải quan sử dụng Hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa điện tử E-Manifest). Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi để thực hiện Cơ chế một một cửa quốc gia.

- Rà soát yêu cầu cấp tài khoản và chủ động cấp tài khoản sử dụng Hệ thống E-Manifest (địa chỉ: http://10.224.128.170:8081) cho các cán bộ hải quan.

3.2. Các Cục Hải quan tnh, thành phố

- Phối hợp thông báo tới các hãng tàu, đại lý hãng tàu có hoạt động tại các cảng thuộc Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nng, TP. HChí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị về kế hoạch triển khai nêu trên.

- Thông báo cho các đơn vị hải quan liên quan do Cục phụ trách về kế hoạch triển khai nêu trên để chủ động phối hợp trong công tác nghiệp vụ.

Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp, cán bộ hải quan, cán bộ các cơ quan nhà nước tại đường dây nóng ( (024) 37.824.754, (024) 37.824.755, (024) 37.824.756, (024) 37.824.757, (024) 32.242.182, (024) 32.242.183, (024) 32.242.184) và thư điện tử: bophanhotrotchq@customs.gov.vn.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ với đầu mối: đ/c Vũ Văn Thành - Cục CNTT&TK HQ, SĐT: 0948.997.468, Email: thanhvv@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL, Cục QLRR, Cục ĐTCBL (để phối hợp);

- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI MỞ RỘNG CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
(Kèm theo công văn số 3732/TCHQ-CNTT ngày 26/6/2018 của Tổng cục Hải quan)

1. Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng bin

2. Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng biển

3. Thủ tục tàu bin quá cảnh tại cảng bin

4. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam mà không chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc không có hành khách, thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài

5. Thủ tục đối với tàu biển hoạt động tuyến nội địa ri cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng bin khác của Việt Nam

6. Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam

7. Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi

8. Thủ tục tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.

9. Thủ tục tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam

10. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam

11. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài rời cảng bin và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3732/TCHQ-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3732/TCHQ-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2018
Ngày hiệu lực26/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3732/TCHQ-CNTT

Lược đồ Công văn 3732/TCHQ-CNTT 2018 triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3732/TCHQ-CNTT 2018 triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3732/TCHQ-CNTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Công Bình
        Ngày ban hành26/06/2018
        Ngày hiệu lực26/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3732/TCHQ-CNTT 2018 triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3732/TCHQ-CNTT 2018 triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

           • 26/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực