Công văn 3738/TXNK-TGHQ

Công văn 3738/TXNK-TGHQ năm 2017 về khai báo phụ phí CIC của doanh nghiệp chế xuất do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3738/TXNK-TGHQ 2017 giải đáp khai báo phụ phí CIC của doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3738/TXNK-TGHQ
V/v khai báo phụ phí CIC

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long
(Địa chỉ: Lô E4-A Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Cục Thuế XNK nhận được công văn số L-Draco-CBD-17-478 không đề ngày tháng 9/2017 của Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long về việc vướng mắc khai báo phụ phí CIC của doanh nghiệp chế xuất, về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1- Về việc khai báo phụ phí CIC:

- Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

- Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: (1) Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; (2) Phải liên quan đến hàng hóa nhập khu; (3) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Như vậy, khoản phụ phí CIC phải liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng các điều kiện cộng thì được xem xét là khoản điều chỉnh cộng.

Trường hợp doanh nghiệp khu chế xuất phải trả phí CIC cho hàng hóa nhập khẩu vào khu chế xuất đáp ứng các khoản điều chỉnh cộng theo quy định nêu trên thì thực hiện khai báo phụ phí CIC theo hướng dẫn tại điểm 1.47 Phụ lục II đính kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2- Về việc khai báo tờ khai trị giá:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì không phải khai t khai trị giá hi quan.

Cục Thuế XNK thông báo để Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TGHQ (Linh-03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3738/TXNK-TGHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3738/TXNK-TGHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2017
Ngày hiệu lực29/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3738/TXNK-TGHQ

Lược đồ Công văn 3738/TXNK-TGHQ 2017 giải đáp khai báo phụ phí CIC của doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3738/TXNK-TGHQ 2017 giải đáp khai báo phụ phí CIC của doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3738/TXNK-TGHQ
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành29/09/2017
        Ngày hiệu lực29/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3738/TXNK-TGHQ 2017 giải đáp khai báo phụ phí CIC của doanh nghiệp chế xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3738/TXNK-TGHQ 2017 giải đáp khai báo phụ phí CIC của doanh nghiệp chế xuất

           • 29/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực