Công văn 374/VPCP-KTTH

Công văn 374/VPCP-KTTH tăng cường thực hiện quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo Quyết định 39/2008/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 374/VPCP-KTTH tăng cường thực hiện Quyết định 39/2008/QĐ-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/VPCP-KTTH
V/v: tăng cường thực hiện Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 về Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Các Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện, bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần thu hút các nguồn lực xã hội tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc cung ứng dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đến nay vẫn chủ yếu thực hiện bằng phương thức các cơ quan, địa phương giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện; các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế khác có khả năng và điều kiện cung ứng dịch vụ công nhưng chưa được tham gia nên chưa tạo ra môi trường cạnh tranh để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Để tiếp tục tạo môi trường pháp lý minh bạch, góp phần tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước phải đấu thầu khẩn trương xây dựng và ban hành: mẫu hồ sơ trong đấu thầu; tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu cho từng loại dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý làm căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg khẩn trương ban hành quy định cụ thể cho Bộ, ngành và địa phương mình để thực hiện có hiệu quả Quyết định này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KGVX, V.III, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn Thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 374/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu374/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2013
Ngày hiệu lực11/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 374/VPCP-KTTH tăng cường thực hiện Quyết định 39/2008/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 374/VPCP-KTTH tăng cường thực hiện Quyết định 39/2008/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu374/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành11/01/2013
        Ngày hiệu lực11/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 374/VPCP-KTTH tăng cường thực hiện Quyết định 39/2008/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 374/VPCP-KTTH tăng cường thực hiện Quyết định 39/2008/QĐ-TTg

           • 11/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực