Công văn 3742/VPCP-CN

Công văn 3742/VPCP-CN năm 2021 về sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3742/VPCP-CN 2021 sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3742/VPCP-CN
V/v sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng đ thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đng BT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 2006/UBND-KT ngày 12 tháng 5 năm 2021 về việc sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện dự án... (văn bản số 6394/VPCP-CN ngày 05 tháng 8 năm 2020). Bộ Tài chính đã có văn bản số 479/BTC-QLCS ngày 15 tháng 01 năm 2021 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn việc sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư Dự án theo hình thức Hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, nếu còn vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TC, TNMT, KHĐT, GTVT, XD, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH , KTTH, QH
ĐP;
- Lưu: VT, CN (2) Hong
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3742/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3742/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2021
Ngày hiệu lực04/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(17/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3742/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 3742/VPCP-CN 2021 sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3742/VPCP-CN 2021 sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3742/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/06/2021
        Ngày hiệu lực04/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (17/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3742/VPCP-CN 2021 sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3742/VPCP-CN 2021 sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư

              • 04/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực