Công văn 3744/LĐTBXH-TCCB

Công văn 3744/LĐTBXH-TCCB đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3744/LĐTBXH-TCCB đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3744/LĐTBXH-TCCB
V/v đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên và chuyên viên chính

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Các đơn vị khối quản lý nhà nước thuộc Bộ;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

 

Thực hiện đề án thi nâng ngạch công chức, viên chức theo nguyên tắc cạnh tranh của Bộ Nội vụ, để công chức, viên chức có đủ điều kiện dự thi nâng ngạch khi có kế hoạch tổ chức thi; đồng thời để hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch đối với công chức, viên chức, Bộ giao cho Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Trường Đại hạc Lao động - Xã hội tiếp tục mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (QLNN) chương trình chuyên viên chính và 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên vào tháng 11/2011 (học ngoài giờ; học phí do Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện chi từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức).

Bộ thông báo để các đơn vị đăng ký nhu cầu cử cán bộ tham dự các khoá học như sau:

1. Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên:

a) Đối tượng: Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương chưa qua khoá bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên và công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu từ 03 năm trở lên.

b) Thời gian, địa điểm: Khoá học khoảng 02 tháng (học vào các buổi tối từ 17h30 - 20h00), dự kiến khai giảng 17h30 ngày 10/11/2011 tại Trường Đại học lao động - Xã hội.

c) Học phí: 2.200.000đ/học viên (bao gồm học phí, tài liệu) do Bộ chi từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011; các chi phí ăn ở đi lại (nếu có) do đơn vị có cán bộ đi học thanh toán theo chế độ hiện hành.

2. Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính:

a) Đối tượng: Công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương chưa qua khoá bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính và công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu từ 06 năm trở lên.

b) Thời gian, địa điểm: Khoá học khoảng 02 tháng (học vào các buổi tối từ 17h30 - 20h00), dự kiến khai giảng 17h30 ngày 10/11/2011 tại Trường Đại học lao động - Xã hội.

c) Học phí: 2.300.000đ/học viên (bao gồm học phí, tài liệu) do Bộ chi từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011; các chi phí ăn ở, đi lại (nếu có) do đơn vị có cán bộ đi học thanh toán theo chế độ hiện hành.

Bộ đề nghị các đơn vị rà soát, lập danh sách cán bộ thuộc đối tượng có nhu cầu tham dự các lớp học nêu trên (theo mẫu đính kèm) và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 05/11/2011 để tổng hợp trình Bộ phê duyệt cử đi học./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ĐƠN VỊ:...............................................

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐĂNG KÝ ĐI HỌC CÁC LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN (CV) VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH (CVC)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện tại

Bộ phận công tác

Ngạch CC, VC

Mã ngạch

Thời gian hưởng ngạch/giữ ngạch

Hệ số lương

Ngày hưởng HS lương

Đăng ký học chương trình

CV

CVC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............ngày.........tháng..........năm 2011

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3744/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3744/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2011
Ngày hiệu lực02/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3744/LĐTBXH-TCCB đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3744/LĐTBXH-TCCB đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3744/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Văn Chương
        Ngày ban hành02/11/2011
        Ngày hiệu lực02/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3744/LĐTBXH-TCCB đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3744/LĐTBXH-TCCB đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý

              • 02/11/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/11/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực