Công văn 3746/TCHQ-GSQL

Công văn số 3746/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục

Nội dung toàn văn Công văn 3746/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3746/TCHQ-GSQL
V/v: Hướng dẫn thủ tục

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH đầu tư & phát triển công nghệ sóng mới
 (Địa chỉ: B18 – Lô15 - Khu đô thị mới Định Công - Hà Nội)

Trả lời công văn số 83/HQ ngày 07/8/2006 của Quý Công ty đề nghị hướng dẫn việc thực hiện Thông tư số 12/2006/NĐ-CP">48/2006/TT-BVHTT khi doanh nghiệp nhập khẩu đồ chơi trẻ em, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 12/2006/NĐ-CP">48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài nếu Doanh nghiệp đáp ứng các Điều kiện quy định tại Điểm 2.8 Khoản 2 Mục II phần C Thông tư trên thì không phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Văn hóa - Thông tin, Doanh nghiệp trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng đến. Trường hợp không đáp ứng thì phải xin giấy phép của Bộ Văn hóa - Thông tin nơi Doanh nghiệp nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- HQ Lạng Sơn (để biết, thực hiện);
- Lưu: VT, GQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3746/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3746/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/08/2006
Ngày hiệu lực 17/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3746/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3746/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3746/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành 17/08/2006
Ngày hiệu lực 17/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3746/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục

Lịch sử hiệu lực Công văn 3746/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục

  • 17/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực