Công văn 3749/BNV-TL

Công văn 3749/BNV-TL về phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm lâm ở địa phương do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3749/BNV-TL phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm lâm ở địa phương


BỘ NỘI VỤ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3749/BNV-TL
V/v phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm lâm ở địa phương

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2005

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 2261/BNN/TCCB ngày 08/9/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành kiểm lâm ở địa phương, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về xếp hạng các Chi cục kiểm lâm ở địa phương:

Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ vào 3 chỉ tiêu xếp loại: Diện tích có rừng, đầu mối quản lý và lao động (không phân biệt Chi cục trực thuộc Sở hay Chi cục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh) thực hiện xếp hạng Chi cục kiểm lâm ở địa phương theo 2 loại, gồm: Chi cục kiểm lâm loại I và Chi cục kiểm lâm loại II.

2. Về mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các Chi cục Kiểm lâm ở địa phương:

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ vào khung phụ cấp mới (từ 0,15 đến 0,80) quy định tại Khoản 16 Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP để hướng dẫn phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Chi cục kiểm lâm ở địa phương theo 2 loại nêu trên đảm bảo tương quan hợp lý giữa mức phụ cấp chức vụ của các chức danh lãnh đạo thuộc Chi cục Kiểm lâm với mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo các chức danh lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm lâm ở địa phương, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3749/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3749/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2005
Ngày hiệu lực22/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3749/BNV-TL phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm lâm ở địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3749/BNV-TL phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm lâm ở địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3749/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Trọng Điều
        Ngày ban hành22/12/2005
        Ngày hiệu lực22/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3749/BNV-TL phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm lâm ở địa phương

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3749/BNV-TL phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm lâm ở địa phương

             • 22/12/2005

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/12/2005

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực