Công văn 3751/GSQL-GQ2

Công văn 3751/GSQL-GQ2 năm 2018 về mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất và gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3751/GSQL-GQ2 2018 mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất gửi kho ngoại quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3751/GSQL-GQ2
V/v mua bán hàng hóa của DNCX và gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:ng ty TNHH Imarket Vietnam.
(Đ/c: Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số IMV10/2018/HQ ngày 31/10/2018 của Công ty TNHH Imarket Vietnam (công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài) về việc mua hàng của DNCX và gửi kho ngoại quan sau đó bán cho DNCX khác, Cục Giám sát quản lý về hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Công ty là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài nên đối với hoạt động mua hàng hóa của DNCX, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

- Về thủ tục hàng hóa gửi kho ngoại quan, các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan hiện nay, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Luật Hải quan 2014, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hi quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào kho ngoại quan được quy định chi tiết tại khoản 59 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định dẫn trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./..

 


Nơi nhận:
- Như tn;
- Lưu: VT, GQ
2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3751/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3751/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2018
Ngày hiệu lực21/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3751/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 3751/GSQL-GQ2 2018 mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất gửi kho ngoại quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3751/GSQL-GQ2 2018 mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất gửi kho ngoại quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3751/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành21/11/2018
        Ngày hiệu lực21/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3751/GSQL-GQ2 2018 mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất gửi kho ngoại quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3751/GSQL-GQ2 2018 mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất gửi kho ngoại quan

           • 21/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực