Công văn 3759/TCHQ-TXNK

Công văn 3759/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3759/TCHQ-TXNK 2019 về mã số hàng hóa xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3759/TCHQ-TXNK
V/v mã số hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Bảo Âu.
(Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Viettel Tuyên Quang, đường Bình Thuận, tổ 26 phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 49/BC-BA ngày 22/5/2019 của Công ty cổ phần Bảo Âu (Công ty) về việc giải đáp mã hàng hóa cụ thể đối với sản phẩm xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 quy định: “Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan: “Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Đối chiếu thông tin được cung cấp và quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để xác định mã số đối với mặt hàng nêu tại công văn số 49/BC-BA. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3759/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3759/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2019
Ngày hiệu lực06/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3759/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 3759/TCHQ-TXNK 2019 về mã số hàng hóa xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3759/TCHQ-TXNK 2019 về mã số hàng hóa xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3759/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành06/06/2019
        Ngày hiệu lực06/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3759/TCHQ-TXNK 2019 về mã số hàng hóa xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3759/TCHQ-TXNK 2019 về mã số hàng hóa xuất khẩu

           • 06/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực