Công văn 376/HTQTCT-CT

Công văn 376/HTQTCT-CT năm 2019 hướng dẫn nghiệp vụ về thu phí chứng thực chữ ký do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 376/HTQTCT-CT 2019 hướng dẫn nghiệp vụ thu phí chứng thực chữ ký


BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/HTQTCT-CT
V/v hướng dẫn nghiệp vụ về thu phí chứng thực chữ ký

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 261/STP- HC&BTTP ngày 15/3/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu phí chứng thực chữ ký. Sau khi nghiên cứu, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Điều 4 Thông tư số 226/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí chứng thực thì mức thu phí chứng thực chữ ký là 10.000 đồng/trường hợp. Trường hợp, được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản.

Theo đó, khi chứng thực chữ ký trên một giấy tờ, văn bản thì mức thu phí chứng thực chữ ký là 10.000 đồng, không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người cùng ký vào giấy tờ, văn bản đó. Ví dụ, đối với văn bản chỉ có 01 chữ ký, phí chứng thực chữ ký là 10.000 đồng; đối với văn bản có 05 người cùng ký trên văn bản đó thì cũng chỉ thu phí chứng thực là 10.000 đồng. Trường hợp người dân yêu cầu chứng thực chữ ký trên 01 loại giấy tờ, văn bản và chứng thực chữ ký nhiều bản như nhau, thì cơ quan chứng thực căn cứ vào số bản được chứng thực chữ ký để thu phí mỗi bản là 10.000 đồng.

Trường hợp sau khi chứng thực chữ ký trên các giấy tờ, văn bản, nếu người yêu cầu chứng thực muốn chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản đã được chứng thực chữ ký thì người thực hiện chứng thực chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản này. Mức phí chứng thực bản sao từ bản chính được quy định tại Điều 4 Thông tư số 226/TT-BTC.

Như vậy, quy định về tính phí chứng thực chữ ký tại Thông tư số 226/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính phù hợp với quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trả lời để Sở Tư pháp biết và hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Nguyễn Thanh Hải (để biết);
- Trang TTĐT (để đăng tải);
- Lưu: VT, CT(P).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 376/HTQTCT-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu376/HTQTCT-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2019
Ngày hiệu lực11/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 376/HTQTCT-CT 2019 hướng dẫn nghiệp vụ thu phí chứng thực chữ ký


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 376/HTQTCT-CT 2019 hướng dẫn nghiệp vụ thu phí chứng thực chữ ký
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu376/HTQTCT-CT
        Cơ quan ban hànhquốc tịch, chứng thực, Cục Hộ tịch
        Người ký***, Nguyễn Công Khanh
        Ngày ban hành11/04/2019
        Ngày hiệu lực11/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 376/HTQTCT-CT 2019 hướng dẫn nghiệp vụ thu phí chứng thực chữ ký

            Lịch sử hiệu lực Công văn 376/HTQTCT-CT 2019 hướng dẫn nghiệp vụ thu phí chứng thực chữ ký

            • 11/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực