Công văn 376/TCT-DNNN

Công văn số 376/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

Nội dung toàn văn Công văn 376/TCT-DNNN Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 376/TCT-DNNN
V/v: Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh An Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2671/CV.CT.TN ngày 5/12/2006 của Cục thuế tỉnh An Giang kèm theo hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước của 4 doanh nghiệp: Công ty Thoại Hà, Công ty Đông An, Xí nghiệp khai thác và chế biến đá xuất khẩu, Xí nghiệp 398. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Công ty Thoại Hà, Xí nghiệp khai thác và chế biến đá xuất khẩu thuộc đối tượng được xử lý xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Tiết c, Điểm 1, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính. Để có cơ sở giải quyết xóa nợ cho các đơn vị, đề nghị Cục thuế tỉnh An Giang hướng dẫn các đơn vị lập đầy đủ thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn tại Điểm 1.2 và Điểm 1.3, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC nêu trên (hồ sơ phải là bản chính, các báo cáo tài chính, quyết toán thuế nếu không có bản chính thì phải là bản sao có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp).

2/ Trường hợp Công ty Đông An thực hiện giải thể theo Quyết định số 1032/QĐ-UB ngày 11/5/2000 của UBND tỉnh An Giang thì việc xử lý các khoản nợ phải trả thực hiện theo quy định tại Thông tư số 25 TC/TCDN ngày 15/5/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, nguyên tắc xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp nhà nước. Công ty Đông An không thuộc đối tượng được xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC.

3/ Xí nghiệp 398 (sau sáp nhập thành Xí nghiệp 347) là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Sông Hồng. Theo quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính thì Xí nghiệp 398 không thuộc đối tượng được xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh An Giang biết và đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh An Giang;
- C.ty xuất nhập khẩu An Giang;
- C.ty xây lắp An Giang;
- Công ty Sông Hồng;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 376/TCT-DNNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu376/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2007
Ngày hiệu lực18/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 376/TCT-DNNN Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 376/TCT-DNNN Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu376/TCT-DNNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành18/01/2007
        Ngày hiệu lực18/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 376/TCT-DNNN Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 376/TCT-DNNN Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

           • 18/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực