Công văn 3760/TCT-CS

Công văn số 3760/TCT-CS về việc ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3760/TCT-CS ưu đãi đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3760/TCT-CS
V/v ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai.

Trả lời công văn số 1768/CT-KTT ngày l2/8/2008 của Cục thuế tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Ưu đãi thuế TNDN theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP:

Tại điểm l mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn;

''Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.''

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị phải đáp ứng điều kiện theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt'' thì được hưởng ưu đãi miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo.

2/ Ưu đãi thuế TNDN theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP:

Tại điểm 4 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

''Công ty cổ phần thành lập từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ có hiệu lực thi hành đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì áp dụng điều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; mức ưu đãi và thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập theo quy định tại Thông tư này''

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần được thành lập từ cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ có hiệu lực thi hành đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nhưng không đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì không được hưởng mức ưu đãi và thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập theo quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 3760/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3760/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2008
Ngày hiệu lực06/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3760/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3760/TCT-CS ưu đãi đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3760/TCT-CS ưu đãi đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3760/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành06/10/2008
        Ngày hiệu lực06/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3760/TCT-CS ưu đãi đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3760/TCT-CS ưu đãi đầu tư

           • 06/10/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực