Công văn 3762/BHXH-CSXH

Công văn 3762/BHXH-CSXH năm 2019 về thực hiện tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người bị phạt tù giam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3762/BHXH-CSXH 2019 trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm hàng tháng người bị phạt tù giam


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3762/BHXH-CSXH
V/v thực hiện tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người bị phạt tù giam

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) một số tỉnh, thành phố về việc tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với trường hợp chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo (tù giam) theo Bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/01/2016 trở đi còn có cách hiểu khác nhau nên thực hiện chưa thống nhất. Về vấn đề này, sau khi BHXH Việt Nam xin ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân Tối cao đã nhận được hướng dẫn tại Công văn số 79/TTr-BHXH ngày 24/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công văn số 22/TANDTC-PC ngày 20/02/2019 của Tòa án nhân dân Tối cao. BHXH Việt Nam sao gửi 02 văn bản nêu trên đến BHXH các tỉnh, thành phố để làm căn cứ tổ chức thực hiện và lưu ý một số nội dung sau:

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bị phạt tù giam theo Bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/01/2016 trở đi thì không bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Luật BHXH năm 2014.

2. Kiểm tra, rà soát lại việc thực hiện tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ ngày 01/01/2016 trở đi để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tòa án nhân dân Tối cao;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đinh Thị Thu Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3762/BHXH-CSXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3762/BHXH-CSXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3762/BHXH-CSXH 2019 trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm hàng tháng người bị phạt tù giam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3762/BHXH-CSXH 2019 trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm hàng tháng người bị phạt tù giam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3762/BHXH-CSXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐinh Thị Thu Hiền
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3762/BHXH-CSXH 2019 trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm hàng tháng người bị phạt tù giam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3762/BHXH-CSXH 2019 trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm hàng tháng người bị phạt tù giam

             • 08/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực