Công văn 3762-TC/TCNH

Công văn về chủ trương phát hành xổ số đặc biệt đáp ứng nguồn vốn cho các mục tiêu xã hội

Công văn 3762-TC/TCNH chủ trương phát hành xổ số đặc biệt đáp ứng nguồn vốn cho các mục tiêu xã hội đã được thay thế bởi Thông tư 65/2007/TT-BTC kinh doanh xổ số hướng dẫn Nghị định 30/2007/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 08/08/2007.

Nội dung toàn văn Công văn 3762-TC/TCNH chủ trương phát hành xổ số đặc biệt đáp ứng nguồn vốn cho các mục tiêu xã hội


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3762-TC/TCNH

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3762 TC/TCNH NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ CHỦ TRƯƠNG PHÁT HÀNH XỔ SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁP ỨNG NGUỒN VỐN CHO CÁC MỤC TIÊU XÃ HỘI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Theo số liệu báo cáo và qua nắm tình hình hoạt động XSKT ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, 9 tháng đầu năm 1996 số thu nộp ngân sách từ XSKT mới chỉ đạt 54,7% kế hoạch Nhà nước giao. Tình hình này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng và chi cho sự nghiệp y tế giáo dục ở các địa phương theo tinh thần chỉ thị 814/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 04 TC/TCNH ngày 5/1/1996 của Bộ Tài chính.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XSKT, đáp ứng tốt nhất nguồn vốn cho các nhu cầu xã hội, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 1996 đã được Quốc hội thông qua, trong thời gian qua nhiều tỉnh, thành phố đã có những sáng kiến trong công tác phát hành XSKT. Bên cạnh xổ số phát hành theo quy định đã phát hành thêm một số đợt xổ số đặc biệt gắn với những mục tiêu xã hội cụ thể; Thông qua các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức quần chúng để vận động, động viên mọi người tham gia đóng góp. Đây là cách làm tốt, một mặt huy động được nguồn vốn cho các chương trình mục tiêu xã hội thuộc nhiệm vụ kế hoạch năm 1996 trên địa bàn; một mặt khác duy trì được ý nghĩa tốt đẹp của hoạt động xổ số, góp phần đầu tranh chống tệ nạn xã hội.

Từ thực tế thành công trên, Bộ Tài chính chủ trương phát triển hình thức phát hành thêm một số đợt xổ số đặc biệt tổ chức tuyên truyền vận động tham gia tự nguyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân mua vé sổ xố để đóng góp vốn xây dựng trường học, bệnh viện, khắc phục hậu quả lũ lụt, xây dựng các công trình phục lợi v.v... Căn cứ từng mục tiêu xã hội có ý nghĩa lớn trên địa bàn; Cấp uỷ có chỉ thị, UBND có quyết định phát hành từng đợt xổ số đặc biệt bắt đầu từ tháng 11/1996 (có thể mỗi tháng một đợt), giao cho công ty XSKT cùng với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng phối hợp Sở Tài chính - Vật giá, cơ quan thông tin tuyên truyền đại chúng vận động sâu rộng trong nhân dân. Số tiền thu được từ từng đợt xổ số đặc biệt này sau khi tập trung đủ vào ngân sách được sử dụng cho chính mục tiêu phát hành. Những địa bàn làm tốt cuộc vận động, phát hành đạt kết quả cao được sử dụng toàn bộ số thu cho công trình mục tiêu của địa bàn. Đối với những nợi có thuận lợi trong phát hành như khu vực đông dân cư, thị xã, quận nội thành... việc điều tiết đi nơi khác tối đa không quá 25%. UBND khi quyết định phát hành xổ số đặc biệt sẽ quyết định vấn đề này một cách linh hoạt, khuyến khích những nơi có phòng trào tốt.

Bộ Tài chính hướng dẫn một số mặt nghiệp vụ cho phù hợp với phương thức phát hành xổ số đặc biệt theo chủ trương trên như sau:

1- Về xác định mục tiêu phát hành: Mục tiêu phát hành xổ số đặc biệt phải là những công trình phúc lợi xã hội như trường học, bệnh viện, nhà văn hoá, nghĩa trang liệt sĩ có tên gọi, địa điểm ý nghĩa cụ thể được bố trí kế hoạch xây dựng từ nguồn thu XSKT. Đối với những vùng bị thiên tai bão lụt... tuỳ theo tình hình mà bổ sung kế hoạch mục tiêu cho phù hợp nhằm khơi dậy sự đóng góp tự nguyện của đông đảo cán bộ, đảng viên và toàn dân tham gia. Song song với thông báo phát hành xổ số đặc biệt cần kết hợp thông tin về mục tiêu sử dụng nguồn thu và ý nghĩa cụ thể của nó. Để tăng thêm ý nghĩa vận động đối với người tham gia có thể đưa hình ảnh và các thông tin thể hiện mục tiêu phát hành trên mặt tờ vé.

2- Về giá vé và số lượng vé phát hành: Do tính chất đặc biệt của các đợt xổ số này là động viên sự đóng góp là chính, vì vậy giá vé được xác định tuỳ theo tình hình cụ thể trong phạm vi từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/vé. Nhằm động viên được số đông người tham gia, tuỳ theo tình hình cụ thể có thể song song phát hành nhiều loại giá vé những phải tình toán số lượng chặt chẽ để đạt được tỷ lệ tiêu thụ cao.

3- Về giải thưởng: Tỷ lệ trả thưởng và cơ cấu giải thưởng không nhất thiết phát xây dựng như quy định của xổ số thường xuyên. Tuỳ theo tình hình, tỷ lệ trả thưởng nên giữ ở mức 20% đến 30% doanh thu kế hoạch của đợt (chênh lệch trả thưởng thấp hơn cũng tập trung vào ngân sách Nhà nước và đáp ứng cho mục tiêu phát hành). Khi bố trí giải cụ thể chỉ có một giải đặc biệt không quá 200 triệu đồng và nhiều giải 2 số, các giải khác có thể không có hoặc có ít, mức thưởng chỉ có tính chất động viên khuyến khích, lấy động viên vận động tinh thần đóng góp vốn là chính.

4- Tổ chức phát hành: Để đạt kết quả cao, việc tổ chức phát hành phải được cấp uỷ và chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện thông qua các đoàn thể tổ chức quần chúng, các cơ quan đơn vị trên địa bàn; kết hợp với việc tuyên truyền vận động với từng đối tượng. Đặc biệt quan tâm vận động ở những vùng, những người có thu nhập cao, có khả năng đóng góp lớn. Trước khi phát hành phải tổ chức phổ biến tuyên truyền sâu rộng chỉ thị của Đảng bộ, quyết định của UBND và ý nghĩa phát hành xổ số đặc biệt tới các cấp các ngành, các phường xã, phố xóm để khơi dậy một phong trào tham gia tích cực trong mọi người. Những đơn vị, cá nhân tham gia tích cực cần biểu dương khen thưởng kịp thời.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế ở địa phương giao trách nhiệm cho Sở Tài chính - Vật giá, công ty XSKT phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị phương án phát hành các đợt xổ số đặc biệt, làm cơ sở để cấp uỷ ra chỉ thị, Chủ tịch UBND ra quyết định phát hành và đồng thời có những quy định quản lý cụ thể cho phù hợp.

Các Sở Tài chính - Vật giá, công ty XSKT khi xây dựng phương án phát hành xổ số đặc biệt cần trao đổi thống nhất với Ban thường trực khối liên kết để điều hành về mặt thời gian, tránh dồn dập mở thưởng vào cùng một thời điểm làm hạn chế kết quả phát hành. Riêng đối với khu vực từ Đồng Nai trở vào (b2 cũ) do lịch quay số mở thưởng cho mỗi đợt xổ số đặc biệt vào đúng các ngày trong lịch quay số của công ty đã được quy định.

Phát hành xổ số đặc biệt là hình thức động viên vận động nhân dân phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu đóng góp công ích hiện nay, Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các địa phương, ban ngành liên quan và Sở Tài chính - Vật gia, công ty XSKT thực hiện. Trong quá trình triển khai có thể tham khảo quy trình (kèm theo) đồng thời Bộ Tài chính sẽ có những hướng dẫn cụ thể để việc thực hiện chủ trương này được thuận lợi, đạt kết quả tốt.

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

 

QUY TRÌNH CÁC BƯỚC

KHI PHÁT HÀNH CÁC ĐỢT XỔ SỐ ĐẶC BIỆT
(Phụ lục kèm theo công văn số 3762 ngày 23/10/1996 của Bộ Tài chính)

Bước 1: Xác định mục tiêu và thời gian phát hành.

- Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với các cơ quan có liên quan (Sở Kế hoạch đầu tư, Cục đầu tư phát triển, Sở Giáo dục đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá thể thao, Sở Y tế...) và các quận huyện chuẩn bị.

- Thời gian phát hành khoảng từ tháng 11/1996 và khoảng mỗi tháng 1 đợt.

Bước 2: Xây dựng phương án phát hành.

Trên cơ sở mục tiêu phát hành, Sở Tài chính - Vật giá, Công ty xổ số kiến thiết xây dựng phương án phát hành xổ số đặc biệt, xử lý các mặt nghiệp vụ có liên quan như:

- Về số đợt và thời điểm phát hành mỗi đợt, khoảng 1 tháng 1 đợt.

- Về số lượng phát hành và giá vé mỗi đợt.

- Về kế hoạch thu, chi phí và hoa hồng phát hành.

- v.v...

Bước 3: Thông qua phương án phát hành xổ số đặc biệt và tổ chức thực hiện.

- Thường trực tỉnh uỷ (thành uỷ) và UBND xét duyệt, thông qua phương án phát hành xổ số đặc biệt.

- Tỉnh uỷ ra chỉ thị về việc vận động nhân dân tham gia xổ số đặc biệt cho các mục tiêu xã hội...

- Uỷ ban nhân dân ra quyết định phát hành xổ số đặc biệt và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Tổ chức việc thông tin tuyên truyền giới thiệu chỉ thị, quyết định, mục tiêu... phát hành xổ số đặc biệt trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức quần chúng.

- Sở Tài chính - Vật giá chỉ đạo Công ty xổ số kiến thiết triển khai phát hành xổ số đặc biệt tới từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Bố trí kinh phí cho đợt phát hành, chi hoa hồng Xổ số kiến kiến cho từng cơ quan, đơn vị sử dụng vào mục đích tuyên truyền vận động.

Bước 4: Sơ, tổng kết các đợt phát hành.

- Uỷ ban nhân dân chủ trì tổng hợp kết quả phát hành, thực hiện sử dụng nguồn thu theo mục tiêu phát hành và quy định của Uỷ ban nhân dân.

- Khen thưởng các cơ quan đơn vị, quận huyện có kết quả phát hành tốt.

- Đánh giá rút kinh nghiệm cho đợt phát hành sau.

- Báo cáo kết quả (với tỉnh uỷ, UBND và Bộ Tài chính)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3762-TC/TCNH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3762-TC/TCNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/1996
Ngày hiệu lực23/10/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2007
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3762-TC/TCNH

Lược đồ Công văn 3762-TC/TCNH chủ trương phát hành xổ số đặc biệt đáp ứng nguồn vốn cho các mục tiêu xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 3762-TC/TCNH chủ trương phát hành xổ số đặc biệt đáp ứng nguồn vốn cho các mục tiêu xã hội
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu3762-TC/TCNH
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Sinh Hùng
     Ngày ban hành23/10/1996
     Ngày hiệu lực23/10/1996
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2007
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3762-TC/TCNH chủ trương phát hành xổ số đặc biệt đáp ứng nguồn vốn cho các mục tiêu xã hội

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3762-TC/TCNH chủ trương phát hành xổ số đặc biệt đáp ứng nguồn vốn cho các mục tiêu xã hội