Công văn 3762/TCHQ-KTTT

Công văn số 3762/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế nhập khẩu

Nội dung toàn văn Công văn 3762/TCHQ-KTTT giá tính thuế nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3762/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Đ/c cục trưởng cục hải quan Bình Dương

Vừa qua Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến có khiếu nại về giá tính thuế sữa bột, Tổng cục Hải quan căn cứ Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ và Thông tư số 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính đã trả lời cho công ty tại văn bản số 1029/TCHQ-KTTT ngày 15/3/2006; công văn số 1833/TCHQ-KTTT ngày 27/4/2006.

Đến nay, công ty lại cung cấp các thông tin khác với các thông tin trước đây đã cung cấp cho cơ quan hải quan. Để xử lý dứt điểm khiếu nại của công ty, Tổng cục Hải quan đề nghị:

1. Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương chỉ đạo kiểm tra hoạt động của công ty, xác định đúng loại hình hoạt động (là đại lý bán hàng hay kinh doanh theo hình thức mua đứt bán đoạn) và bản chất của việc bù trừ tiền hàng để xác định giá tính thuế cho các lô hàng khiếu nại theo đúng nguyên tắc quy định tại Nghị định số 60/2002/NĐ-CP và Thông tư số 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC

2. Cùng công ty rút kinh nghiệm việc cung cấp chứng từ, tài liệu, thông tin cho cơ quan hải quan đúng bản chất sự việc.

Cục Hải quan Bình Dương giải quyết dứt điểm vụ việc và báo cáo Tổng cục Hải quan kết quả thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3762/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3762/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/08/2006
Ngày hiệu lực 17/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3762/TCHQ-KTTT giá tính thuế nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3762/TCHQ-KTTT giá tính thuế nhập khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3762/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành 17/08/2006
Ngày hiệu lực 17/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3762/TCHQ-KTTT giá tính thuế nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 3762/TCHQ-KTTT giá tính thuế nhập khẩu

  • 17/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực