Công văn 3764/LĐTBXH-BTXH

Công văn số 3764/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng cơ sở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

Nội dung toàn văn Công văn 3764/LĐTBXH-BTXH tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng cơ sở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngan


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3764/LĐTBXH-BTXH
V/v: Tổ chức thực hiện đầu tư Hạ tầng cơ sở 
xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo 
 

Hà nội, ngày 26 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Ven biển và hải đảo

Thực hiện Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg ngày 03/12/2003 về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004 về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn 2596/LĐTBXH-BTXH ngày 1/8/2006 về việc thống nhất chỉ đạo hỗ trợ ĐTHTCS xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Thực hiện các văn bản nêu trên các tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, tập huấn cán bộ, huy động nguồn lực, hướng dẫn các xã đầu tư. Tuy vậy, việc chỉ đạo tổ chức thực hiện còn một số khó khăn và lúng túng. Để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương và thống nhất quy trình thực hiện từ năm 2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai công việc sau:

1/ Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt nội dung yêu cầu tại công văn số 2596/LĐTBXH-BTXH ngày 1/8/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thống nhất chỉ đạo hỗ trợ đầu tư hạ tầng cơ sở xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định 257/2003/QĐ-TTg.

2/ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các xã trong danh sách 157 xã ban hành kèm theo Quyết định 106/2004/QĐ-TTg rà soát các tiêu chí (quy định tại Quyết định 257/2003/QĐ-TTg Quyết định 683/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/5/2004); tổng hợp báo cáo xã đã hoàn thành đầu tư hạ tầng cơ sở nhỏ (không còn đủ tiêu chí) và các xã đủ các tiêu chí là xã ĐBKK vùng bãi ngang tiếp tục hỗ trợ đầu tư. Báo cáo kết quả rà soát đề nghị gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2006, để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

3/ Lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2007 và các năm tiếp theo. Danh mục các công trình đầu tư theo danh mục các công trình còn thiếu theo quy định tại Quyết định 257/2003/QĐ-TTg Cụ thể bao gồm:

a/ Các công trình phục vụ sản xuất: Công trình bờ bao chống triều cường, kè, thủy lợi nhỏ, trạm bơm cấp nước biển cho nuôi trồng thủy sản, làm muối; đường giao thông ra bến cá; chợ cá.

b/ Công trình hạ tầng cơ sở phục vụ đời sống dân sinh: đường giao thông, chợ, điện, trường, trạm xá, nước sạch.

Trong đó ưu tiên công trình phục vụ sản xuất nhằm góp phần giảm nghèo.

4/ Căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân các cấp sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và vốn lồng ghép, vốn huy động cộng đồng để xác định quy mô công trình và hình thức thực hiện phù hợp với thực tế và quy hoạch của từng xã.

5/ Các quy định chi tiết về cơ chế và quy trình tổ chức đầu tư xây dựng như: Chủ đầu tư; Ban quản lý dự án; Ban giám sát xã; Quy hoạch xây dựng công trình cơ sở hạ tầng; Kế hoạch đầu tư; Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; Thực hiện đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo quy định chi tiết tại các Khoản Mục 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 và 2.8, Mục 2, Phần I của Thông tư số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-NNPTNT, ngày 8/8/2006 của Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010.

6/ Phân công các Sở, ban ngành liên quan phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm để nông dân, ngư dân và diêm dân tiếp thu được kỹ thuật mới, sản xuất có hiệu quả; xây dựng mô hình giảm nghèo ở vùng bãi ngang và hải đảo.

7/ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, hướng dẫn các huyện lập kế hoạch năm 2007 và hàng năm, tổng hợp kế hoạch vốn thực hiện từng năm trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh.

8/ Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các xã lập kế hoạch, phân công các ngành chức năng theo dõi tổ chức thực hiện theo quy định. Căn cứ theo quy định hiện hành phân cấp cho cấp xã chịu trách nhiệm quản lý đầu tư, tổ chức thực hiện phù hợp.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề chưa phù hợp đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Bảo trợ xã hội), số 12 Ngô Quyền, Hà Nội (điện thoại 04.9362930)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH;
- Lưu VP, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng
Đàm Hữu Đắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3764/LĐTBXH-BTXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3764/LĐTBXH-BTXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2006
Ngày hiệu lực26/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3764/LĐTBXH-BTXH tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng cơ sở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 3764/LĐTBXH-BTXH tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng cơ sở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngan
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu3764/LĐTBXH-BTXH
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
     Người kýĐàm Hữu Đắc
     Ngày ban hành26/10/2006
     Ngày hiệu lực26/10/2006
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 3764/LĐTBXH-BTXH tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng cơ sở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngan

        Lịch sử hiệu lực Công văn 3764/LĐTBXH-BTXH tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng cơ sở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngan

        • 26/10/2006

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 26/10/2006

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực