Công văn 3764/TCT-TNCN

Công văn 3764/TCT-TNCN năm 2014 hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3764/TCT-TNCN 2014 hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo Tổng cục Thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3764/TCT-TNCN
V/v: Hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo.

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 147/XSKT ngày 17/6/2014 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 78/TT-BTC ngày 08/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm g, Điều 2, Thông tư số 111/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

“g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.1) Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động.

g.1.1) Thân nhân của người lao động trong trường hợp này bao gồm: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp.

g.1.2) Mức hỗ trợ không tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền thực tế chi trả theo chứng từ trả tiền viện phí nhưng tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao động và thân nhân người lao động sau khi đã trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm.

g.1.3) Người sử dụng lao động chi tiền hỗ trợ có trách nhiệm: lưu giữ bản sao chứng từ trả tiền viện phí có xác nhận của người sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả phần còn lại sau khi tổ chức bảo hiểm trả trực tiếp với cơ sở khám chữa bệnh) hoặc bản sao chứng từ trả viện phí; bản sao chứng từ chi bảo hiểm y tế có xác nhận của người sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả toàn bộ viện phí, tổ chức bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người lao động và thân nhân người lao động) cùng với chứng từ chi tiền hỗ trợ cho người lao động và thân nhân người lao động mắc bệnh hiểm nghèo …”.

Căn cứ hướng dẫn trên: kể từ ngày 01/10/2013 (Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực) trường hợp công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Khánh Hòa chi hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động nhận được khoản hỗ trợ này. Trước ngày 01/10/2013, khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/TT-BTC ngày 08/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.

Đối với việc trích lập các quỹ và sử dụng nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp, đề nghị công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Khánh Hòa thực hiện theo quy định, hướng dẫn tại các văn bản của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Khánh Hòa được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (để báo cáo);
- Vụ TCNH (BTC);
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Vụ Pháp chế;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3764/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3764/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2014
Ngày hiệu lực04/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3764/TCT-TNCN 2014 hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo Tổng cục Thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3764/TCT-TNCN 2014 hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo Tổng cục Thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3764/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành04/09/2014
        Ngày hiệu lực04/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3764/TCT-TNCN 2014 hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo Tổng cục Thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3764/TCT-TNCN 2014 hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo Tổng cục Thuế

            • 04/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực