Công văn 3767/BNN-PC

Công văn 3767/BNN-PC năm 2013 về Báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3767/BNN-PC 2013 báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3767/BNN-PC
V/v Báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi
- Các Cục thuộc Bộ

 

Bộ Tư pháp có công văn số 5793/BTP-VĐCXDPL ngày 7 tháng 8 năm 2013 đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo đánh giá 2 năm triển khai thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Để chuẩn bị báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế của Bộ, Bộ đề nghị các đơn vị:

1. Đánh giá những điểm mạnh, điểm hạn chế về hoạt động của tổ chức pháp chế trên các mặt công tác quy định tại Điều 5, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011.

2. Nêu rõ những điểm bất cập, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, biện pháp khắc phục

- Điểm bất cập trong Nghị định số 55/2011/NĐ-CP;

- Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế như: Về chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực cán bộ; về tổ chức, bố trí sắp xếp nhân sự; phối hợp công tác với các đơn vị liên quan…

3. Thống kê số liệu về tổ chức và đội ngũ những người làm công tác pháp chế của đơn vị, theo mẫu gửi kèm theo công văn này.

4. Đề xuất, kiến nghị đối với Bộ Tư pháp

- Kiến nghị về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hướng dẫn Nghị định số 55/2011/NĐ-CP;

- Kiến nghị về củng cố, kiện toàn tổ chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hoạt động pháp chế; chế độ, chính sách đối với người làm công tác pháp chế…

Báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP của Quý đơn vị đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế) trước ngày 22/8/2013 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu: VT, PC

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Nguyễn Thị Kim Anh

 


PHỤ LỤC

THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC PHÁP CHẾ THUỘC BỘ
(Kèm theo Công văn số 3767/BNN-PC ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên cơ quan đơn vị

Tên T.C pháp chế

Tính chất công việc

Năm thành lập

Thâm niên công tác

Trình độ học vấn

Kiêm nhiệm

Chuyên trách

Dưới 5 năm

5-10 năm

Trên 10 năm

Từ cử nhân Luật trở lên

Chưa có trình độ CN Luật

ĐH Luật

Ths. Luật

TS. Luật

ĐH trở lên

Dưới ĐH

1

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ PC - TT

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3767/BNN-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3767/BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2013
Ngày hiệu lực16/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3767/BNN-PC

Lược đồ Công văn 3767/BNN-PC 2013 báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3767/BNN-PC 2013 báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3767/BNN-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Kim Anh
        Ngày ban hành16/08/2013
        Ngày hiệu lực16/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3767/BNN-PC 2013 báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3767/BNN-PC 2013 báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP

             • 16/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực