Công văn 3767/CT-TTHT

Công văn 3767/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế khi thay đổi loại hình doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3767/CT-TTHT 2015 chính sách thuế khi thay đổi loại hình doanh nghiệp Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3767/ CT-TTHT
V/v chính sách thuế khi thay đổi loại hình doanh nghiệp.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Thái Quang
Địa chỉ: Lô III, đường 19/5A, nhóm CN3, KCN Tân Bình,
P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP. Chí Minh
Mã số thuế: 0301443478

Trả lời văn bản ngày 14/4/2015 của Công ty về chính sách thuế khi thay đổi loại hình doanh nghiệp, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC /TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thong tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:

“Điều 16. Sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

...”

Trường hợp Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Thái Quang là Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên (Công ty có ba thành viên góp vốn), nay chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên do hai thành viên góp vốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho một thành viên còn lại thì hai thành viên chuyển nhượng vốn góp phải có trách nhiệm kê khai nộp thuế TNDN (nếu thành viên góp vốn chuyển nhượng là doanh nghiệp), thuế TNCN (nếu thành viên góp vốn chuyển nhượng là cá nhân) theo quy định.

Trường hợp Công ty TNHH một thành viên (MTV) được chuyển đổi tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Thái Quang trước khi chuyển đổi thì Công ty chuyển đổi không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Công ty chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Công ty chuyển đổi phải khởi tạo hóa đơn và làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn để sử dụng. Việc khởi tạo và làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn để sử dụng được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT Thuế số 1;
- Lưu VT-TTHT.
- 928-3607284
(Nam-lẻ-Thái Quang)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3767/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3767/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2015
Ngày hiệu lực12/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3767/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 3767/CT-TTHT 2015 chính sách thuế khi thay đổi loại hình doanh nghiệp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3767/CT-TTHT 2015 chính sách thuế khi thay đổi loại hình doanh nghiệp Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3767/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành12/05/2015
        Ngày hiệu lực12/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3767/CT-TTHT 2015 chính sách thuế khi thay đổi loại hình doanh nghiệp Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3767/CT-TTHT 2015 chính sách thuế khi thay đổi loại hình doanh nghiệp Hồ Chí Minh

           • 12/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực