Công văn 3767/TCT-CS

Công văn 3767/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3767/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3767/TCT-CS
V/v Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH United Phosphorus Việt Nam
(Đ/c: Lô 221, đường Amata, KCN Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai);
- Công ty TNHH Suheung Việt Nam
(Đ/c: KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai);
- Công ty TNHH Cafeco Việt Nam
(Đ/c: KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số ngày 24/5/2013 của Công ty TNHH United Phosphorus Việt Nam, công văn số 3787/CT-HTHT ngày 5/7/2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, công văn số 14/2013-ACC ngày 10/7/2013 của Công ty TNHH Suheung Việt Nam và công văn số 006/CFC/TCT ngày 7/8/2013 của Công ty TNHH Cafeco Việt Nam về chính sách thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài đối với lãi tiền vay. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 2 Chương I Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 quy định về Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự như sau:

"3. Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác".

Tại Điều 5 Chương I Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 nêu trên quy định về Nguyên tắc bình đẳng như sau:

"Điều 5. Nguyên tắc bình đẳng:

Trong quan hệ dân sự, các bên đều bình đẳng, không được lấy lý do khác biệt về dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, hoàn cảnh kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp để đối xử không bình đẳng với nhau".

Mục 4 Chương XVIII Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 nêu trên quy định về Hợp đồng vay tài sản.

Tại Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 quy định về đối tượng chịu thuế GTGT như sau: "Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này."

Tại công văn số 17164/BTC-TCT ngày 11/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng như sau: "Khoản thu từ lãi tiền cho vay mà pháp luật không cấm của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT".

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Uniteds Phosphorus Việt Nam, Công ty TNHH Suheung Việt Nam và Công ty TNHH Cafero Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3767/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3767/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực08/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3767/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3767/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3767/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành08/11/2013
        Ngày hiệu lực08/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3767/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3767/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

           • 08/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực