Công văn 37672/CT-HTr

Công văn 37672/CT-HTr năm 2016 về hóa đơn đối với cá nhân kinh doanh do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 37672/CT-HTr hóa đơn cá nhân kinh doanh Thành phố Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37672/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Chi cục Thuế Huyện Sóc Sơn

Trả lời công văn số 593/CCT-TTHTr ngày 18/3/2016, công văn giải trình bổ sung số 1589/CCT-TTHTr&AC ngày 31/5/2016 của Chi cục Thuế Huyện Sóc Sơn hỏi về hóa đơn đối với cá nhân kinh doanh, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ hướng dẫn:

“Cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.

S lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) s cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng đ quyết định s lượng hóa đơn bán lần tiếp theo.

Đi với các lần mua hóa đơn sau, sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho t chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Slượng hóa đơn bán cho t chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá s lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng ln phát sinh và không thu tiền...”

- Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh:

+ Tại tiết a Khoản 1 Điều 2 hướng dẫn nguyên tắc áp dụng phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:

“a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.”

+ Tại Khoản 1 Điều 3 hướng dẫn nguyên tắc áp dụng phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh:

1. Nguyên tắc áp dụng

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm: cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa đim kinh doanh cố định; cá nhân hợp tác kinh doanh với t chức theo hình thức xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân.

Kinh doanh không thưng xuyên được xác định tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng lĩnh vực, ngành nghề và do cá nhân tự xác định để lựa chọn hình thức khai thuế theo phương pháp khoán hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư này hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh hướng dn tại Điu này.

Địa điểm kinh doanh c định là nơi cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh như: địa điểm giao dịch, cửa hàng, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bến, bãi, ...”

+ Tại Điều 6 hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:

1. Nguyên tắc khai thuế

...b) Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đi với doanh thu trên hóa đơn theo quý...

2. Hồ sơ khai thuế

- Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế đối với doanh thu khoán theo Tờ khai mẫu s 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì cá nhân khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hóa đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và không phải lập, nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính...”

+ Tại Điều 7 hướng dẫn khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh:

1. Nguyên tắc khai thuế

a) Cá nhân nộp thuế từng lần phát sinh khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo từng ln phát sinh nếu có tng doanh thu kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đng...

2. Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm:

- Tờ khai theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản chụp hợp đng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ (nếu có);

- Bản chụp biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (nếu có);

- Bản chụp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa (nếu có) như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước;...”

Căn cứ hướng dẫn trên:

- Trường hợp cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định thuộc đối tượng nộp thuế theo từng lần phát sinh nếu có tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

Cá nhân kinh doanh có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì Chi cục Thuế bán cho cá nhân hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh theo quy định.

- Trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán nhưng không kê khai doanh thu khoán, mức thuế khoán thì Chi cục Thuế thực hiện ấn định doanh thu khoán theo quy định.

Chi cục Thuế thực hiện bán hóa đơn quyển cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn căn cứ thực tế kinh doanh của cá nhân kinh doanh, cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh và công văn số 1942/CT-THNVDT ngày 13/01/2016 của Cục thuế Hà Nội để thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế Huyện Sóc Sơn được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKNVDT;

- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 37672/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu37672/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2016
Ngày hiệu lực07/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 37672/CT-HTr hóa đơn cá nhân kinh doanh Thành phố Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 37672/CT-HTr hóa đơn cá nhân kinh doanh Thành phố Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu37672/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành07/06/2016
        Ngày hiệu lực07/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 37672/CT-HTr hóa đơn cá nhân kinh doanh Thành phố Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 37672/CT-HTr hóa đơn cá nhân kinh doanh Thành phố Hà Nội 2016

            • 07/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực