Công văn 3768/TCT-DNNCN

Công văn 3768/TCT-DNNCN năm 2020 về quyết toán thuế đối với thu nhập cá nhân vãng lai do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3768/TCT-DNNCN 2020 quyết toán thuế đối với thu nhập cá nhân vãng lai


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3768/TCT-DNNCN
V/v: Quyết toán thuế TNCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Minh Hà
Địa chỉ: Công ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam - KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng cục Thuế nhận được văn bản của người nộp thuế Nguyễn Thị Minh Hà (Mã số thuế 8008463011) về việc quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

...a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

...-Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

...a.4) Ủy quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

...- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp năm 2018 Bà Nguyễn Thị Minh Hà có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một tổ chức mà Bà ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà Bà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này thì Bà Nguyễn Thị Minh Hà có thể ủy quyền cho tổ chức mà Bà ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 của Bà.

Đề nghị Bà Nguyễn Thị Minh Hà liên hệ với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Bà Nguyễn Thị Minh Hà để được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3768/TCT-DNNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3768/TCT-DNNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2020
Ngày hiệu lực10/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(12/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3768/TCT-DNNCN

Lược đồ Công văn 3768/TCT-DNNCN 2020 quyết toán thuế đối với thu nhập cá nhân vãng lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3768/TCT-DNNCN 2020 quyết toán thuế đối với thu nhập cá nhân vãng lai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3768/TCT-DNNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành10/09/2020
        Ngày hiệu lực10/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (12/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3768/TCT-DNNCN 2020 quyết toán thuế đối với thu nhập cá nhân vãng lai

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3768/TCT-DNNCN 2020 quyết toán thuế đối với thu nhập cá nhân vãng lai

              • 10/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực