Công văn 3769/GSQL-GQ1

Công văn 3769/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3769/GSQL-GQ1 2018 thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3769/GSQL-GQ1
V/v thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan TP. Đà Nng.

Trả lời các công văn số 2882/HQQN-GSQL ngày 21/9/2018 và số 3095/HQQN-GSQL ngày 11/10/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, số 1932/HQĐNg-GSQL ngày 12/10/2018 của Cục Hải quan thành phố Đà Nng về việc vướng mắc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng, Tổng cục Hải quan quan đã ban hành công văn số 6827/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2018 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất. Đề nghị các đơn vị căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6827/TCHQ-GSQL nêu trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Cục Hải quan thành phố Đà Nng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Mai Xuân Thành (đ
báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3769/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3769/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2018
Ngày hiệu lực22/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3769/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 3769/GSQL-GQ1 2018 thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3769/GSQL-GQ1 2018 thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3769/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành22/11/2018
        Ngày hiệu lực22/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3769/GSQL-GQ1 2018 thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3769/GSQL-GQ1 2018 thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

           • 22/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực