Công văn 377/TCT-ĐTNN

Công văn số 377/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Nội dung toàn văn Công văn 377/TCT-ĐTNN thuế nhà thầu nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 377/TCT-ĐTNN
V/v: thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Tổng thầu EPC dự án Nhà máy Xi măng Tây Ninh
- Cục thuế tỉnh Tây Ninh

 

Trả lời công văn số 010/TT-VP của Tổng thầu dự án nhà máy xi măng Tây Ninh về việc đăng ký nộp thuế hộ nhà thầu phụ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính, công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC: "trường hợp nhà thầu chính nước ngoài ký hợp đồng giao bớt một phần việc cho nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì nhà thầu chính nước ngoài có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước thay cho nhà thầu phụ nước ngoài".

Như vậy, Tổng thầu EPC là nhà thầu chính nước ngoài áp dụng kế toán Việt Nam, trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế, có ký hợp đồng giao việc cho nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện kế toán Việt Nam thì Tổng thầu EPC thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu phụ nước ngoài. Cụ thể:

- Tổng thầu EPC kê khai và nộp thuế GTGT và thuế TNDN trên tổng doanh thu thực hiện hợp đồng, bao gồm cả phần doanh thu đã giao cho các nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện, trừ phần giá trị hợp đồng đã giao cho các nhà thầu phụ Việt Nam; Thuế suất thuế GTGT theo Luật thuế GTGT.

- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của Tổng thầu EPC là số thuế GTGT trên các hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung cấp tại Việt Nam hoặc hàng hóa, dịch vụ do tổng thầu trực tiếp nhập khẩu.

- Tổng thầu có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế danh sách các nhà thầu phụ Việt Nam và nước ngoài. Danh sách các nhà thầu phụ lập theo Mẫu số 01-ĐTNN ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Tổng thầu EPC dự án nhà máy xi măng Tây Ninh và đề nghị Tổng thầu EPC liên hệ với Cục thuế tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn chi tiết việc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 377/TCT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu377/TCT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2007
Ngày hiệu lực18/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 377/TCT-ĐTNN thuế nhà thầu nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 377/TCT-ĐTNN thuế nhà thầu nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu377/TCT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành18/01/2007
        Ngày hiệu lực18/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 377/TCT-ĐTNN thuế nhà thầu nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 377/TCT-ĐTNN thuế nhà thầu nước ngoài

           • 18/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực