Công văn 377/UBND-VP4

Công văn 377/UBND-VP4 năm 2013 thẩm định Quyết định ban hành quy định về hoạt động tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Công văn 377/UBND-VP4 2013 tuần tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/UBND-VP4
V/v thẩm định Quyết định ban hành quy định về hoạt động tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp;
- Sở Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1451/TTr-SGTVT ngày 23/7/2013 về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành quy định về hoạt động tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định Quyết định ban hành quy định về hoạt động tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 10/8/2013.

(Gửi kèm theo dự thảo Quyết định ban hành quy định về hoạt động tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT-6326, VP4, 7, TTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 377/UBND-VP4

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu377/UBND-VP4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2013
Ngày hiệu lực30/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 377/UBND-VP4

Lược đồ Công văn 377/UBND-VP4 2013 tuần tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 377/UBND-VP4 2013 tuần tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông Ninh Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu377/UBND-VP4
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành30/07/2013
        Ngày hiệu lực30/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 377/UBND-VP4 2013 tuần tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 377/UBND-VP4 2013 tuần tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông Ninh Bình

              • 30/07/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/07/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực