Công văn 3771/VPCP-KTN

Công văn 3771/VPCP-KTN năm 2016 về rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi một số hoạt động trong lĩnh vực hàng hải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3771/VPCP-KTN rà soát hoàn thiện dự thảo cơ chế chính sách ưu đãi hàng hải 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3771/VPCP-KTN
V/v rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi một số hoạt động trong lĩnh vực hàng hải

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 14152/TTr-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2015 và Báo cáo số 4447/BC-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2016) về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi một số hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cơ chế thí Điểm đối với hoạt động duy tu, bảo dưỡng các tuyến luồng hàng hải theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2013; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan bổ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hàng hải theo quy định tại Điều 7 của Bộ Luật hàng hải Việt Nam năm 2015; rà soát, hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải hàng hải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quốc phòng, Công Thương, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, PL, ĐMDN;

- Lưu: VT, KTN(3b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3771/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3771/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2016
Ngày hiệu lực23/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3771/VPCP-KTN rà soát hoàn thiện dự thảo cơ chế chính sách ưu đãi hàng hải 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3771/VPCP-KTN rà soát hoàn thiện dự thảo cơ chế chính sách ưu đãi hàng hải 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3771/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành23/05/2016
        Ngày hiệu lực23/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3771/VPCP-KTN rà soát hoàn thiện dự thảo cơ chế chính sách ưu đãi hàng hải 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3771/VPCP-KTN rà soát hoàn thiện dự thảo cơ chế chính sách ưu đãi hàng hải 2016

           • 23/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực