Công văn 3772/BXD-VLXD

Công văn 3772/BXD-VLXD năm 2021 trả lời văn bản 4227/TCHQ-GSQL thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3772/BXD-VLXD 2021 trả lời văn bản 4227/TCHQ-GSQL


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3772/BXD-VLXD
V/v trả lời văn bản 4227/TCHQ-GSQL ngày 27/8/2021 thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4227/TCHQ-GSQL ngày 27/8/2021 của Tổng cục Hải quan về những nội dung công văn số 3148/BXD-VLXD ngày 07/8/2021 trong việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đề xuất trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa là vật liệu xây dựng nhập khẩu

Theo đề xuất của Tổng cục Hải quan: “người nhập khẩu nộp bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là vật liệu xây dựng có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa”.

Tuy nhiên hiện nay, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ1. Do đó, việc cho phép áp dụng khác với các quy định trong Nghị định thuộc thẩm quyền Chính phủ. Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu và đề xuất ý kiến trên với cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Để rút ngắn thời gian thông quan, giảm ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có thể hướng dẫn người nhập khẩu thực hiện thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu nếu đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2019 của Chính phủ2 để được thông quan hàng hóa.

2. Về cơ quan kiểm tra nhà nước về chất Iượng

Tại mục 1.4.3 Phần 1 QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng3 quy định: “Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh”. Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh trên địa bàn, không quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

Căn cứ Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định: “Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương tiến hành việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn quản lý theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực”.

Như vậy, cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu là Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại địa phương nơi người nhập khẩu đăng ký kinh doanh hoặc địa phương có cửa khẩu nhập khẩu hàng hóa.

3. Về việc thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành trên Cổng thông tin điện tử quốc gia

Căn cứ Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quy định: “Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia là Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính”. Do vậy, Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng địa phương sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan trong việc triển khai thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu là vật liệu xây dựng, đề nghị Tổng cục Hải quan và Sở Xây dựng các địa phương nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Sở Xây dựng các địa phương;
- Lưu: VT, VLXD, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 2 ngày 09/11/2019 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

3 Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3772/BXD-VLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3772/BXD-VLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2021
Ngày hiệu lực16/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(23/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3772/BXD-VLXD

Lược đồ Công văn 3772/BXD-VLXD 2021 trả lời văn bản 4227/TCHQ-GSQL


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3772/BXD-VLXD 2021 trả lời văn bản 4227/TCHQ-GSQL
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3772/BXD-VLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Văn Sinh
        Ngày ban hành16/09/2021
        Ngày hiệu lực16/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (23/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3772/BXD-VLXD 2021 trả lời văn bản 4227/TCHQ-GSQL

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3772/BXD-VLXD 2021 trả lời văn bản 4227/TCHQ-GSQL

              • 16/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực