Công văn 3777/TCHQ-GSQL

Công văn 3777/TCHQ-GSQL năm 2018 về thông báo mẫu chữ ký và con dấu trên C/O ưu đãi do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3777/TCHQ-GSQL 2018 thông báo mẫu chữ ký và con dấu trên C/O ưu đãi


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3777/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu chữ ký và con dấu trên C/O ưu đãi

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo công văn số 730/XNK-XXHH ngày 20/6/2018 của Bộ Công Thương về việc thay đổi cơ quan, mẫu giấy chứng nhận xuất xứ không được hưởng ưu đãi và mẫu con dấu của cơ quan cấp C/O của Trung Quốc, Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cụ thể như sau:

1. 42 Cục Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ chính thức bắt đầu cấp Giấy chứng nhận xuất xứ không được hưởng ưu đãi thuế quan kể từ ngày 20/8/2018. Trước thời gian trên, các Giấy chứng nhận xuất xứ không được hưởng ưu đãi do cơ quan trực thuộc Tổng cục Kiểm dịch kiểm nghiệm Giám sát chất lượng quốc gia Trung Quốc đã cấp vẫn còn hiệu lực.

2. Giấy chứng nhận xuất xứ không được hưởng ưu đãi do Hiệp Xúc tiến Thương mại Trung Quốc và các phân Hội tại các địa phương của Trung Quốc cấp do không có thay đổi nên vẫn tiếp tục được thực hiện và có hiệu lực như trước đây.

Tổng cục Hải quan sao gửi kèm:

- Tên cơ quan, địa chỉ và mẫu con dấu của 42 Cục Hải quan tại các địa phương của Trung Quốc;

- Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ không được hưởng ưu đãi;

- Nội dung hướng dẫn ký hiệu chống làm giả Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không ưu đãi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT và TKHQ, Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL, Cục Thuế XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3777/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3777/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2018
Ngày hiệu lực28/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3777/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 3777/TCHQ-GSQL 2018 thông báo mẫu chữ ký và con dấu trên C/O ưu đãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3777/TCHQ-GSQL 2018 thông báo mẫu chữ ký và con dấu trên C/O ưu đãi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3777/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành28/06/2018
        Ngày hiệu lực28/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3777/TCHQ-GSQL 2018 thông báo mẫu chữ ký và con dấu trên C/O ưu đãi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3777/TCHQ-GSQL 2018 thông báo mẫu chữ ký và con dấu trên C/O ưu đãi

              • 28/06/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/06/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực