Công văn 378/NTTS-QLTA

Công văn 378/NTTS-QLTA hướng dẫn về quản lý thức ăn dùng trong nuôi trồng thuỷ sản do Cục Nuôi trồng thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 378/NTTS-QLTA hướng dẫn quản lý thức ăn dùng trong nuôi trồng thuỷ sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 378/NTTS-QLTA
V/v Hướng dẫn về quản lý thức ăn dùng trong nuôi trồng thuỷ sản

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố

Trả lời công văn của một số địa phương hỏi về việc công bố tiêu chuẩn chất lượng thức ăn thuỷ sản, Cục Nuôi trồng thuỷ sản có ý kiến như sau:

Ngày 23/4/2009 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1149/QĐ-BNN-PC về việc bãi bỏ Quyết định 425/2001/QĐ-BTS ngày 25/5/2001 về việc Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản.

Theo quy định trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và để phục vụ việc quản lý thức ăn thuỷ sản khi Quyết định 425/2001/QĐ-BTS không còn hiệu lực, Cục Nuôi trồng thuỷ sản hướng dẫn như sau:

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại thức ăn, chất bổ sung thức ăn thuỷ sản phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng; công bố hợp chuẩn hoặc công bố hợp quy.

1. Công bố tiêu chuẩn cơ sở

Công bố tiêu chuẩn áp dụng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11, Điều 20 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng, công bố Tiêu chuẩn Cơ sở thực hiện theo quy định tại Mục IV, Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Khi Doanh nghiệp công bố Tiêu chuẩn cơ sở phải gửi hồ sơ công bố tiêu chuẩn đến cơ quan quản lý thủy sản tại địa phương nơi Doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh để theo dõi.

2. Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy

Khi Doanh nghiệp công bố hợp chuẩn phải gửi hồ sơ đã công bố hợp chuẩn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi Doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh để theo dõi.

Khi Doanh nghiệp công bố hợp quy thì gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa phương nơi Doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh để chứng nhận hợp quy;

Trình tự, thủ tục chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, chất bổ sung thức ăn thuỷ sản sau khi công bố tiêu chuẩn Tiêu chuẩn cơ sở; công bố hợp chuẩn hoặc công bố hợp quy phải gửi hồ sơ đã công bố về Cục Nuôi trồng thuỷ sản để tổng hợp vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, khi sản phẩm đã có tên trên Danh mục mới được sản xuất, kinh doanh;

4. Thực hiện việc kiểm nghiệm, khảo nghiệm trước khi công bố theo quy định hiện hành.

Cục Nuôi trồng thuỷ sản hướng dẫn để các đơn vị được biết và thực hiện; nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị có văn bản gửi về Cục để có hướng giải quyết kịp thời.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục (để biết);
- Lưu: VT, QLTA.

Q. CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 378/NTTS-QLTA

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu378/NTTS-QLTA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2009
Ngày hiệu lực07/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 378/NTTS-QLTA

Lược đồ Công văn 378/NTTS-QLTA hướng dẫn quản lý thức ăn dùng trong nuôi trồng thuỷ sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 378/NTTS-QLTA hướng dẫn quản lý thức ăn dùng trong nuôi trồng thuỷ sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu378/NTTS-QLTA
        Cơ quan ban hànhCục Nuôi trồng thủy sản
        Người kýVũ Văn Dũng
        Ngày ban hành07/05/2009
        Ngày hiệu lực07/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 378/NTTS-QLTA hướng dẫn quản lý thức ăn dùng trong nuôi trồng thuỷ sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 378/NTTS-QLTA hướng dẫn quản lý thức ăn dùng trong nuôi trồng thuỷ sản

           • 07/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực