Công văn 3782/VPCP-KTTH

Công văn 3782/VPCP-KTTH năm 2016 về xử lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3782/VPCP-KTTH xử lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa đục sửa đóng lại số khung 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3782/VPCP-KTTH
V/v xử lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Công an, Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4686/BGTVT-KHCN ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Việc xử lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 3586/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 5 năm 2015 và số 2301/VPCP-KTTH ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ. Giao Bộ Giao thông vận tải căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên để trả lời doanh nghiệp.

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Tài chính, Tư pháp nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện quy định cấm nhập khẩu đối với xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ so với thực tiễn và yêu cầu quản lý, phương hướng chỉ đạo, Điều hành thời gian tới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP; BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3782/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3782/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2016
Ngày hiệu lực23/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3782/VPCP-KTTH xử lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa đục sửa đóng lại số khung 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3782/VPCP-KTTH xử lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa đục sửa đóng lại số khung 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3782/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành23/05/2016
        Ngày hiệu lực23/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3782/VPCP-KTTH xử lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa đục sửa đóng lại số khung 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3782/VPCP-KTTH xử lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa đục sửa đóng lại số khung 2016

           • 23/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực