Công văn 3784/BCT-HC

Công văn 3784/BCT-HC về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3784/BCT-HC thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3784/BCT-HC
V/v thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 1984/TCHQ-PC ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Tổng cục Hải quan về việc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Điều 9 và Điều 19 Nghị định số 90/2009/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất đã quy định hình thức xử phạt vi phạm hành chính là phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển quá cảnh hóa chất; vi phạm quy định về khai báo hóa chất.

Theo quy định của Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 thì “thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được xác định căn cứ vào Pháp lệnh quy định chức danh đó có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả; đồng thời căn cứ vào hành vi vi phạm cụ thể có quy định việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định trong các nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước”.

Như vậy, trong trường hợp hành vi vi phạm liên quan đến khai báo xuất nhập khẩu hóa chất sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 9 và Điều 19. Liên quan đến biện pháp khắc phục hậu quả: Tại Điều 25 và Điều 26 Nghị định số 90/2009/NĐ-CP chưa quy định cơ quan nào có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Chiếu theo Điều 30 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Việc chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính là phù hợp với quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất để Tổng cục Hải quan tham khảo, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Nam Hải (để b/c);
- Lưu: VT, HC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HÓA CHẤT
Phùng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3784/BCT-HC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3784/BCT-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2012
Ngày hiệu lực04/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3784/BCT-HC thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3784/BCT-HC thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3784/BCT-HC
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýPhùng Hà
        Ngày ban hành04/05/2012
        Ngày hiệu lực04/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3784/BCT-HC thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3784/BCT-HC thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

           • 04/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực