Công văn 3786/SYT-VSATTP

Công văn 3786/SYT-VSATTP hướng dẫn Quyết định 11/2006/QĐ-BYT về quy chế cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3786/SYT-VSATTP hướng dẫn Quyết định 11/2006/QĐ-BYT


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3786/SYT-VSATTP
V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2006

 

Để triển khai thực hiện tốt kịp thời và hiệu quả quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành quy chế cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao".

Sở Y tế triển khai thực hiện như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Công văn này hướng dẫn chi tiết một số điều của quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành quy chế cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao"; trách nhiệm của Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng (TTYTDPTP), Ủy ban nhân dân Quận/Huyện (UBND Q/H), Trung tâm Y tế Quận/Huyện (TTYT Q/H), Ủy ban nhân dân Phường/Xã/Thị trấn (UBND P/X), Trạm y tế Phường/Xã/Thị trấn (TYT P/X) trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao.

II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Thịt và các sản phẩm từ thịt: Là các sản phẩm thịt đã qua sơ chế (sống hoặc chín) và các sản phẩm có thành phần nguyên liệu chính từ thịt.

2. Sữa và các sản phẩm từ sữa: Là các sản phẩm sữa đã qua chế biến và các sản phẩm có thành phần nguyên liệu chính từ sữa.

3. Trứng và các sản phẩm chế biến từ trứng: Là các loại trứng và các sản phẩm có thành phần nguyên liệu chính từ trứng.

4. Thủy sản tươi sống và đã qua chế biến: là các loại thủy sản đã qua sơ chế, chế biến (hoặc chưa) có thể ăn ngay hoặc phải chế biến lại.

5. Nước khoáng thiên nhiên: Theo điều 3 Quyết định số 02/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 7/1/2005 v/v ban hành "Quy định về quản lý chất lượng về CLVSAT nước khoáng đóng chai".

6. Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm.

- Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung: Theo điều 12 khoản 11 Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 8/12/2005 v/v ban hành quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm; Theo điều 3 khoản 10 Pháp lệnh VSATTP số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 7/8/2003

- Phụ gia thực phẩm: Theo điều 3 khoản 7 Pháp lệnh VSATTP số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 7/8/2003

7. Thức ăn đồ uống chế biến để ăn ngay: Là các loại thức ăn đồ uống ăn ngay không phải qua chế biến

8. Thực phẩm đông lạnh: Là các loại thực phẩm đã qua sơ chế và được bảo quản lạnh đông.

9. Sữa đậu nành và các sản phẩm chế biến đậu nành: Là sản phẩm sữa được chế biến từ đậu nành có bao gói kín hoặc không và các sản phẩm có thành phần nguyên liệu chính từ đậu nành.

10. Các loại rau, củ, quả tươi sống ăn ngay: là các loại rau, củ, quả tươi sống ăn ngay mà không cần qua chế biến.

III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Áp dụng cho các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao tại TP. Hồ Chí Minh gồm 10 nhóm theo khoản 2 điều 2 Quyết định 11/2006/QĐ-BYT Trừ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, nước khoáng thiên nhiên thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. (điều 5 khoản 1 QĐ số 11/2006/QĐ-BYT)

IV. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

1. Cấp Thành phố

- Đối tượng cấp giấy chứng nhận: các cơ sở được Thành phố và Trung ương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ các cơ sở được quy định tại điều 5 khoản 1 QĐ số 11/2006/QĐ-BYT); các nhà hàng, bếp ăn tập thể có quy mô từ 200 người ăn trở lên; các dịch vụ ăn uống từ các khu công nghiệp, siêu thị, chợ, bệnh viện; các khu du lịch do thành phố quản lý, các khách sạn 1 sao trở lên và trong các trường học từ phổ thông trung học trở lên.

- Phân công thực hiện:

+ Phòng quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (P.QLVSATTP) phối hợp cùng Văn phòng sở và phòng Tài chính kế toán, tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí cấp giấy chứng nhận và cấp giấy chứng nhận theo phân cấp.

+ Trung tâm y tế dự phòng chịu trách nhiệm:

● Thành lập Đoàn thẩm định bao gồm các thành viên: TTYTDP, đại diện TTYT Q/H để tiến hành thẩm định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở theo phân cấp;

● Thu phí thẩm định;

● Tổ chức tập huấn cho cán bộ Q/H, P/X;

● Mở lớp và hỗ trợ TTYT Q/H mở lớp tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở;

+ Các đơn vị liên quan thực hiện báo cáo định kỳ theo lộ trình cấp giấy chứng nhận về Sở Y tế (P.QLVSATTP)

2. Cấp Quận/Huyện

+ Đối tượng cấp giấy chứng nhận: các cơ sở do Quận/Huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; các cửa hàng ăn; các căn tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc diện thành phố cấp giấy chứng nhận; trường phổ thông cơ sở trở xuống; các khu du lịch, chợ và bệnh viện do cấp Q/H quản lý.

+ Ủy ban nhân dân Q/H tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí và cấp giấy chứng nhận

+ Trung tâm Y tế Q/H chịu trách nhiệm:

● Thẩm định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở.

● Mở lớp tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Cấp Phường/Xã (P/X)

Ủy ban nhân dân Q/H nên ủy quyền cho Ủy ban nhân dân Phường/Xã/Thị trấn:

+ Đối tượng cấp: các cơ sở không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh: các hộ gia đình, cá nhân sản xuất thực phẩm bao gói đơn giản, kinh doanh hàng tươi sống không bao gói; các quán ăn quầy bán thực phẩm chế biến sẵn để ăn ngay trong ngày và các chợ, khu du lịch do P/X quản lý; các trường tiểu học, mầm non không thuộc diện quản lý của các cấp trên, có vị trí kinh doanh cố định (theo điều 5, khoản c QĐ 11/2006/QĐ-BYT).

+ Ủy ban nhân dân P/X tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí và cấp giấy chứng nhận

+ Trạm Y tế P/X tiến hành thẩm định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở.

V. THANH KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Thanh tra sở sau ngày 31/12/2006 có kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra xử lý theo Nghị định 45/2005/NĐ-CP ngày 6/4/2005 và quyết định 11/2006/QĐ-BYT

VI. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1

Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 11/QĐ-BYT

30/6/2006

Phòng QL VSATTP

2

Thông báo đến cơ sở (Mạng Medinet; báo viết, nói)

30/6/2006

Phòng VSATTP

3

In biểu mẫu

20/7/2006

Phòng VSATTP - TTYTDP

4

Họp triển khai thực hiện

10/7/2006

P.QL VSATTP

5

Công tác chuẩn bị tiếp nhận, phối hợp giải quyết, thu phí

20/7/2006

P.QL VSATTP

P. TCKT-VPS

TTYTDP

6

Tập huấn công tác thẩm định cho Q/H, P/X

31/7/2006

TTYTDP

7

Mở lớp tập huấn kiến thức về VSATTP cho người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm

30/9/2006

TTYTDP

TTYT Q/H

8

Thống kê c/s 10 nhóm thực phẩm có nguy cơ cao trên địa bàn

30/6/2006

TTYTDP

Triển khai tổng hợp

9

Tiến hành thẩm định, cấp giấy

1/8/2006

Theo phân cấp

10

Hoàn tất việc cấp giấy

31/12/2006

 

VIII. KINH PHÍ:

Lấy từ nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận và phí thẩm định.

VIII. THU PHÍ:

Thu theo Quyết định 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (Để b/c);
- Cục QLATVSTP (Để b/c);
- UBND 24 Q/H
- TTYT 24 Q/H.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ BAN TT BCĐLNVSATTP.TP

TS. Lê Trường Giang

 

QUY TRÌNH

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN VSATTP

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

01

Tiếp nhận hồ sơ

VPS

1

Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ

02

Xử lý hồ sơ

P.QLVSA

22

 

2.1

Thẩm xét

P.QLVSA

1

 

2.2

Chuyển YTDP

P.QLVSA

3

Qua văn thư, thứ ba và thứ năm

2.3

Thẩm định

TTYTDP

15

Thu lệ phí thẩm định tại TTYTDP

2.4

Gởi biên bản về P.QLVSATT

TTYTDP

3

Qua văn thư (thứ ba và thứ năm hàng tuần)

3

Đánh máy GCN

P.QLVSATT

1

Không đạt trả

4

Trình ký

P.QLVSATTP

3

 

5

Cho số, đóng dấu

P.QLVSATTP

1

 

6

Chuyển hồ sơ cho phòng tiếp nhận và trả hồ sơ

P.QLVSATTP

1

 

7

Trả sản phẩm, nộp lệ phí cấp GCN

P.TCKT

VPS

1

Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ

Thủ quỹ

 

Cộng

 

30 ngày

Không tính ngày nghỉ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3786/SYT-VSATTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3786/SYT-VSATTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2006
Ngày hiệu lực30/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3786/SYT-VSATTP

Lược đồ Công văn 3786/SYT-VSATTP hướng dẫn Quyết định 11/2006/QĐ-BYT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3786/SYT-VSATTP hướng dẫn Quyết định 11/2006/QĐ-BYT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3786/SYT-VSATTP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Trường Giang
        Ngày ban hành30/06/2006
        Ngày hiệu lực30/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3786/SYT-VSATTP hướng dẫn Quyết định 11/2006/QĐ-BYT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3786/SYT-VSATTP hướng dẫn Quyết định 11/2006/QĐ-BYT

           • 30/06/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực