Công văn 3787/UBND-THKH

Công văn 3787/UBND-THKH năm 2015 về tiếp tục giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trong khi chờ ban hành văn bản hướng dẫn các Luật mới có hiệu lực thi hành do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3787/UBND-THKH 2015 giải quyết thủ tục hành chính chờ hướng dẫn Luật mới Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3787/UBND-THKH
Về tiếp tục giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trong khi chờ ban hành văn bản hướng dẫn các Luật mới có hiệu lực thi hành

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ban - ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc thành ph.

 

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, các Luật có hiệu lực thi hành gồm: (1) Luật Nhà ở; (2) Luật Kinh doanh bất động sản; (3) Luật Doanh nghiệp; (4) Luật Qun lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; (5) Luật Đầu tư; (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; (7) Luật Giáo dục nghề nghiệp; (8) Luật Công an Nhân dân; (9) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; (10) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Trong khi chờ các cơ quan Trung ương ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn các Luật nêu trên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2015 vào ngày 29 tháng 6 năm 2015; yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc thành phố tiếp tục thụ lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo Luật hiện hành trên cơ sở quy định của Luật mới ban hành, không để trì hoãn, chậm trễ, ách tắc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (HN, TPHCM)
- Thường trực Thành ủy (để bc);
- Thường trực HĐNDTP (để biết);
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành ph;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố;
- Mặt trận và các đoàn thể Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng NCTH, THKH;
- Lưu: VT, (THKH-K)

CHỦ TỊCH




Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3787/UBND-THKH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3787/UBND-THKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2015
Ngày hiệu lực04/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3787/UBND-THKH 2015 giải quyết thủ tục hành chính chờ hướng dẫn Luật mới Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3787/UBND-THKH 2015 giải quyết thủ tục hành chính chờ hướng dẫn Luật mới Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3787/UBND-THKH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành04/07/2015
        Ngày hiệu lực04/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3787/UBND-THKH 2015 giải quyết thủ tục hành chính chờ hướng dẫn Luật mới Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3787/UBND-THKH 2015 giải quyết thủ tục hành chính chờ hướng dẫn Luật mới Hồ Chí Minh

           • 04/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực