Công văn 3788/BTTTT-BC

Công văn 3788/BTTTT-BC năm 2017 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại công văn 9510/VPCP-KSTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3788/BTTTT-BC 2017 giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ bưu chính công ích


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3788/BTTTT-BC
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của PTTg Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại công văn số 9510/VPCP-KSTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại công văn số 9510/VPCP-KSTT ngày 07/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để việc triển khai được kịp thời và hiệu quả, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với các nội dung sau:

a) Đăng tải thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên chuyên mục Cải cách hành chính công trên cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;

b) Niêm yết công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính hoặc cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích khi cán bộ giải quyết thủ tục hành chính giải đáp các nội dung liên quan;

c) Tuyên truyền về chủ trương, lợi ích, kết quả thực hiện, ý kiến đóng góp về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích dưới các hình thức phù hợp.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam các nội dung cụ thể sau:

a) Tập huấn cho nhân viên bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: cách thức, phương pháp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; tra cứu thông tin hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các vấn đề thường xảy ra khi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công dân; giải thích các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Để triển khai nội dung nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí cử cán bộ hướng dẫn, tập huấn các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Quý cơ quan.

Đầu mối liên hệ: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, điện thoại: 0912883888, email: [email protected]

b) Thực hiện kết nối hệ thống thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Thông tư số 45/2016/QĐ-TTg tiếp nhận hồ sơ trả kết quả">17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong quá trình triển khai kết nối hệ thống thông tin, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên hệ với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn chi tiết.

Đầu mối liên hệ: ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, điện thoại: 0912373907, email: [email protected].

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Thường trực Trương Hòa Bình (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để
b/c);
- VPCP: Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Ban CĐCCHC của Chính phủ;
- Bộ
TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; Cục THH;
- Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
- Lưu: VT, BC (01), NTH (166).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3788/BTTTT-BC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3788/BTTTT-BC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/10/2017
Ngày hiệu lực 18/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3788/BTTTT-BC

Lược đồ Công văn 3788/BTTTT-BC 2017 giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ bưu chính công ích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3788/BTTTT-BC 2017 giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ bưu chính công ích
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3788/BTTTT-BC
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành 18/10/2017
Ngày hiệu lực 18/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3788/BTTTT-BC 2017 giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ bưu chính công ích

Lịch sử hiệu lực Công văn 3788/BTTTT-BC 2017 giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ bưu chính công ích

  • 18/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực