Công văn 3789/LĐTBXH-LĐTL

Công văn số 3789/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ thôi việc đối với người lao động có thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3789/LĐTBXH-LĐTL chế độ thôi việc người lao động có thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3789/LĐTBXH-LĐTL
V/v: chế độ thôi việc đối với người lao động có thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 3977/SLĐTBXH-LĐ ngày 16/7/2008 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điều 4 Bộ luật Lao động (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1995) thì người thuộc lực lượng vũ trang không thuộc đối tượng áp dụng của Bộ luật Lao động. Như vậy, kể từ ngày 01/01/1995 các đối tượng này đến làm việc tại khu vực không thuộc lực lượng vũ trang thì thực hiện các chế độ thôi việc, chuyển ngành, xuất ngũ, phục viên … theo các quy định về lực lượng vũ trang.

- Đối với người thuộc lực lượng vũ trang chuyển ngành đến doanh nghiệp nhà nước trước ngày 01/01/1995, nếu thôi việc thì thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang được tính là thời gian làm việc trong khu vực nhà nước để tính trợ cấp thôi việc theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ và Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huỳnh Thị Nhân (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐ-TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG




Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3789/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3789/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2008
Ngày hiệu lực16/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3789/LĐTBXH-LĐTL chế độ thôi việc người lao động có thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3789/LĐTBXH-LĐTL chế độ thôi việc người lao động có thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3789/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Minh Huân
        Ngày ban hành16/10/2008
        Ngày hiệu lực16/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3789/LĐTBXH-LĐTL chế độ thôi việc người lao động có thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3789/LĐTBXH-LĐTL chế độ thôi việc người lao động có thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang

           • 16/10/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực