Công văn 379/SXD-KTXD

Công văn 379/SXD-KTXD triển khai quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 379/SXD-KTXD triển khai quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng


UBND TỈNH AN GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 379/SXD-KTXD
V/v triển khai thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Long Xuyên, ngày 23 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Sở ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban QLDA ĐT&XD trên địa bàn tỉnh An Giang;
- Phòng Công thương và Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố.

 

Để thực hiện tốt các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang theo các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành.

Nay, Sở Xây dựng thông báo đến các Chủ đầu tư, Ban QLDA và các phòng công thương và Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố cập nhật văn bản do Bộ Xây dựng mới ban hành như:

1. Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2007 và thay thế Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng);

2. Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2010 và thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng).

Nội dung các văn bản trên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (http://www.moc.gov.vn) hoặc cổng thông tin của Sở Xây dựng An Giang (http://soxaydung.angiang.gov.vn).

Trong quá trình triển khai thực hiện trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì đề nghị các đơn vị có văn bản gửi về Sở Xây dựng để được hướng dẫn.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị xem xét thực hiện theo quy định tại các văn bản nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- BGĐ sở;
- CVP sở;
- Lưu: VT, KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Anh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 379/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu379/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2010
Ngày hiệu lực23/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 379/SXD-KTXD triển khai quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 379/SXD-KTXD triển khai quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu379/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýMai Anh Dũng
        Ngày ban hành23/08/2010
        Ngày hiệu lực23/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 379/SXD-KTXD triển khai quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 379/SXD-KTXD triển khai quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng

           • 23/08/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/08/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực