Công văn 3790/TCT-DNL

Công văn 3790/TCT-DNL năm 2018 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3790/TCT-DNL 2018 trả lời kiến nghị doanh nghiệp thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3790/TCT-DNL
V/v trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH BOT 36.71;
- Công ty TNHH Crowe Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được các công văn của Văn phòng Chính phủ (công văn số 9066/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 và công văn số 9153/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018) chuyển đến Tổng cục Thuế đề nghị trả lời các kiến nghị của Công ty TNHH BOT 36.71 và Công ty TNHH Crowe Việt Nam liên quan đến việc xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 (“Nghị định số 20”).

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều 2 Nghị định số 20 quy định đối tượng áp dụng Nghị định:

“1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.”

- Tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 quy định về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“3. Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

Quy định này không áp dụng đối với người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng và Luật kinh doanh bảo hiểm.”

Tổng mức chi phí lãi vay của người nộp thuế được trừ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 được tính trên tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, không phân biệt lãi vay phát sinh với bên liên kết hay bên độc lập.

Đối với những vướng mắc phát sinh có liên quan tới quy định xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN được đề cập tại các công văn nêu trên (như thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 20, hay trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao trong kỳ (EBITDA) nhỏ hơn hoặc bằng không (0) v.v.), đây là những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế. Do đó, Tổng cục Thuế ghi nhận kiến nghị của các đơn vị để báo cáo Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết và có hướng dẫn chung để cộng đồng doanh nghiệp biết và thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- VCCI (để tổng hợp);
- Vụ TTHT(TCT);
- Lưu: VT, DNL (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
Nguyễn Văn Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3790/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3790/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2018
Ngày hiệu lực05/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3790/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 3790/TCT-DNL 2018 trả lời kiến nghị doanh nghiệp thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3790/TCT-DNL 2018 trả lời kiến nghị doanh nghiệp thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3790/TCT-DNL
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýNguyễn Văn Phụng
       Ngày ban hành05/10/2018
       Ngày hiệu lực05/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3790/TCT-DNL 2018 trả lời kiến nghị doanh nghiệp thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3790/TCT-DNL 2018 trả lời kiến nghị doanh nghiệp thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP

          • 05/10/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/10/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực