Công văn 3793/VPCP-KTTH

Công văn 3793/VPCP-KTTH về nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3793/VPCP-KTTH nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3793/VPCP-KTTH
V/v nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

 

Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1296/BC-BNN-HTQT ngày 17 tháng 4 năm 2013 về các biện pháp quản lý và giám sát khi cho phép nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1296/BC-BNN-HTQT ngày 17 tháng 4 năm 2013 về việc nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh và áp dụng các biện pháp để quản lý, giám sát, kiểm tra nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nói trên; tiến hành thỏa thuận mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu nội tạng trắng đông lạnh với các nước xuất khẩu; quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng nội tạng trắng đông lạnh.

Việc nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh chỉ được thực hiện sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định nói trên và phải là căn cứ để giải quyết được các vướng mắc trong việc xuất khẩu hàng hóa của nước ta với các nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định thời gian hoàn thành và công bố thời điểm thực hiện; đồng thời tổ chức thông tin, tuyên truyền thuyết phục về chủ trương này; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp và tính khả thi của biện pháp ký quỹ, đặt cọc đối với doanh nghiệp, nhà xuất khẩu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

(Báo cáo số 1296/BC-BNN-HTQT ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sao gửi kèm theo)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, KTN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3793/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3793/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2013
Ngày hiệu lực14/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3793/VPCP-KTTH nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3793/VPCP-KTTH nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3793/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành14/05/2013
        Ngày hiệu lực14/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3793/VPCP-KTTH nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3793/VPCP-KTTH nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh

             • 14/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực