Công văn 3799/VPCP-KTTH

Công văn 3799/VPCP-KTTH năm 2017 về nghiên cứu, bổ sung Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3799/VPCP-KTTH nghiên cứu bổ sung Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu 2017


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3799/VPCP-KTTH
V/v nghiên cứu, bổ sung Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:


- Bộ Công Thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 10969/TTr-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2016 và văn bản số 12608/BCT-TTTT ngày 29 tháng 12 năm 2016 về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Đề án), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương:

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung nội dung liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào Đề án này.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích hợp trong Đề án các mục tiêu và giải pháp từ các hội nghị vừa qua về phát triển ngành hàng tôm, cà phê, lúa gạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Bộ Công Thương hoàn thiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 5 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Ttg,
các Vụ: KGVX, CN, NN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Mai Tiến Dũng

 

Thuộc tính Công văn 3799/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3799/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2017
Ngày hiệu lực17/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3799/VPCP-KTTH nghiên cứu bổ sung Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3799/VPCP-KTTH nghiên cứu bổ sung Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3799/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành17/04/2017
        Ngày hiệu lực17/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3799/VPCP-KTTH nghiên cứu bổ sung Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu 2017

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3799/VPCP-KTTH nghiên cứu bổ sung Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu 2017

              • 17/04/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/04/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực