Công văn 38/TCT-CS

Công văn số 38/TCT-CS về việc xử lý vi phạm về sử dụng biên lai phí, lệ phí do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 38/TCT-CS xử lý vi phạm về sử dụng biên lai phí, lệ phí


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/TCT-CS
V/v xử lý vi phạm về sử dụng biên lai phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 5901/CT-HC ngày 11/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về việc xử lý vi phạm về sử dụng biên lai phí, lệ phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 5, Điều 14 và Điều 8, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí có quy định:

''5. Đối với hành vi làm mất, cho, bán chúng từ :

a) Phạt tiền 500. 000 đồng đối với hành vi làm mất liên giao cho khách hàng của mỗi số chứng từ chưa sử dụng;

b) Phạt tiền 200. 000 đồng đối với hành vi làm mất các liên của mỗi số chứng từ, trừ liên giao cho khách hàng của chứng từ chưa sử dụng;

c) Đối với hành vi cho, bán chứng từ :

- Trường hợp cho, bán chứng từ phát hiện đã sử dụng thì cá nhân, tổ chức cho, bán chứng từ bị xử phạt theo mức quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

- Trường hợp cho, bán chứng từ chưa sử dụng thì cá nhân, tổ chức cho, bán chứng từ bị xử phạt theo mức quy  định tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều này;

d) Mức phạt đối với các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản 5 Điều này tối đa là 50. 000. 000 đồng, riêng trường hợp  cho, bán chứng từ phát hiện đã sử dụng áp dụng mức phạt tối đa theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều này.

6. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1; các điểm b, c, d, đ, e, g khoản 3; điểm c khoản 4; điểm c khoản 5 Điều này còn có thể bị xử phạt bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

7. Ngoài các hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính quy định tại các điểm b, c, d, đ, g khoản 3; điểm c khoản 4; điểm c khoản 5 Điều này còn bị áp dụng một hoặc những biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và d khoản 3 Điều 8 Nghị định này. ''

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công An huyện Thăng Bình làm mất liên 2 biên lai thu phí, lệ phí không có mệnh giá, chưa sử dụng thì bị phạt theo quy định tại tiết a, khoản 5, Điều, 14, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 nêu trên. Trường hợp nếu trong quá trình điều tra, xác minh phát hiện có hành vi cho, bán chứng từ thì xử phạt theo điểm c, khoản 5, Điều 14, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 nêu trên. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức có hành vi cho, bán chứng từ còn bị xử phạt bổ sung và bị buộc áp dụng một trong những biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ, TVQT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 38/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu38/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2008
Ngày hiệu lực07/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 38/TCT-CS xử lý vi phạm về sử dụng biên lai phí, lệ phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 38/TCT-CS xử lý vi phạm về sử dụng biên lai phí, lệ phí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu38/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành07/01/2008
        Ngày hiệu lực07/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 38/TCT-CS xử lý vi phạm về sử dụng biên lai phí, lệ phí

            Lịch sử hiệu lực Công văn 38/TCT-CS xử lý vi phạm về sử dụng biên lai phí, lệ phí

            • 07/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực