Công văn 38/UBDT-CSDT

Công văn 38/UBDT-CSDT năm 2018 về danh mục đơn vị, hành chính vùng khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 38/UBDT-CSDT 2018 danh mục đơn vị hành chính vùng khó khăn


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/UBDT-CSDT
V/v ban hành danh mục đơn vị, hành chính vùng khó khăn

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Ủy ban Dân tộc đã có Văn bản số 33/TTr-UBDT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định danh mục các đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn thay thế Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Để làm rõ hơn sự cần thiết phải ban hành quyết định, Ủy ban Dân tộc giải trình bổ sung như sau:

1. Một số văn bản, chính sách hiện nay đang áp dụng địa bàn đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 (Điểm h, Khoản 3, Điều 12) quy định nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm “Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sng tại xã đảo, huyện đảo”.

- Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; đối tượng được hưởng chính sách này là hộ nghèo thuộc danh mục các xã vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; đối tượng được hưởng chính sách này là các hộ gia đình thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn thuộc danh mục các xã theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg.

- Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn; đối tượng được hưởng chính sách này là thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn thuộc danh mục các xã theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg.

Hiện nay, danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg đã không còn phù hợp do thay đổi, phân định lại các xã khu vực III, II, I theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, để có danh mục các đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách nêu trên, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh mục các đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn thay thế Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ là rất cần thiết.

2. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh mục các đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn, đây sẽ là cơ sở để các Bộ, ngành tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách khác áp dụng trên địa bàn vùng khó khăn.

Ủy ban Dân tộc đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- C
ng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 38/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu38/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2018
Ngày hiệu lực16/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 38/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 38/UBDT-CSDT 2018 danh mục đơn vị hành chính vùng khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 38/UBDT-CSDT 2018 danh mục đơn vị hành chính vùng khó khăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu38/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành16/01/2018
        Ngày hiệu lực16/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 38/UBDT-CSDT 2018 danh mục đơn vị hành chính vùng khó khăn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 38/UBDT-CSDT 2018 danh mục đơn vị hành chính vùng khó khăn

           • 16/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực