Công văn 380/LĐTBXH-TCCB

Công văn 380/LĐTBXH-TCCB về đăng ký nhu cầu tham gia dự thi nâng ngạch công, viên chức năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 380/LĐTBXH-TCCB đăng ký nhu cầu tham gia dự thi nâng ngạch


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/LĐTBXH-TCCB
V/v: đăng ký nhu cầu tham gia dự thi nâng ngạch công chức, viên chức năm 2011

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan nhà nước và Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ yêu cầu nhiệm vụ; vị trí việc làm; chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức và yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ đối với từng ngạch để xây dựng cơ cấu ngạch của đơn vị và đăng ký nhu cầu công chức, viên chức tham gia dự thi nâng ngạch lên ngạch chính và cao cấp năm 2011.

Để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý ngạch chuyên ngành về chỉ tiêu dự thi đúng thời gian quy định, Bộ đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký về Vụ Tổ chức cán bộ (theo mẫu đính kèm) trước ngày 20/02/2011.

Bộ đề nghị các đơn vị tạo điều kiện để công chức, viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên ngành, kiến thức quản lý hành chính nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, … theo yêu cầu của chức danh, tiêu chuẩn ngạch đăng ký dự thi nhằm đảm bảo cho công chức, viên chức đủ điều kiện tham dự các kỳ thi nâng ngạch khi có thông báo dự thi chính thức của các cơ quan quản lý ngạch chuyên ngành.

Sau ngày 20/02/2011, đơn vị nào không gửi đăng ký coi như không có nhu cầu cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch trong năm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 380/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu380/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2011
Ngày hiệu lực11/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 380/LĐTBXH-TCCB đăng ký nhu cầu tham gia dự thi nâng ngạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 380/LĐTBXH-TCCB đăng ký nhu cầu tham gia dự thi nâng ngạch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu380/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Văn Chương
        Ngày ban hành11/02/2011
        Ngày hiệu lực11/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 380/LĐTBXH-TCCB đăng ký nhu cầu tham gia dự thi nâng ngạch

           Lịch sử hiệu lực Công văn 380/LĐTBXH-TCCB đăng ký nhu cầu tham gia dự thi nâng ngạch

           • 11/02/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/02/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực