Công văn 3801/VPCP-KTTH

Công văn 3801/VPCP-KTTH năm 2013 thực hiện quy định về thu phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp của nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3801/VPCP-KTTH năm 2013 phí lệ phí các khoản huy động đóng góp của nhân dân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3801/VPCP-KTTH
V/v thực hiện quy định về thu phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp của nhân dân.

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4846/BTC-NSNN ngày 17 tháng 4 năm 2013 về việc tổng hợp báo cáo của các địa phương về kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh tình hình thu phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp của nông dân, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính:

1. Tiếp tục đôn đốc, yêu cầu 23 địa phương chưa gửi báo cáo rà soát, chấn chỉnh về thu phí, lệ phí và huy động các khoản đóng góp của nông dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (điểm 1 công văn số 8709/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ) phải báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 01 tháng 7 năm 2013 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau thời hạn trên nếu địa phương nào không gửi báo cáo thì đề xuất biện pháp xử lý trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Chỉ đạo hướng dẫn cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên theo dõi, kiểm việc thực hiện quy định về phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp của nhân dân trên địa bàn để tham mưu cho Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, Các PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, VIII;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3801/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3801/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2013
Ngày hiệu lực14/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3801/VPCP-KTTH năm 2013 phí lệ phí các khoản huy động đóng góp của nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3801/VPCP-KTTH năm 2013 phí lệ phí các khoản huy động đóng góp của nhân dân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3801/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành14/05/2013
        Ngày hiệu lực14/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3801/VPCP-KTTH năm 2013 phí lệ phí các khoản huy động đóng góp của nhân dân

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3801/VPCP-KTTH năm 2013 phí lệ phí các khoản huy động đóng góp của nhân dân

             • 14/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực